Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: DENMARK
SELSKABSLEDELSE

ADFÆRDSKODEKS OG WHISTLEBLOWER-ORDNING

CHG-MERIDIANs adfærdskodeks beskriver de grundlæggende principper i vores virksomhedskultur. Derudover forventer CHG-MERIDIAN, at såvel medarbejdere som forretningspartnere indberetter de compliance-brud, de bliver opmærksomme på.

Adfærdskodeks

Siden 2013 har vores adfærdskodeks beskrevet de centrale principper i vores virksomhedskultur. Det blev opdateret i efteråret 2020, så vi fortsat kan imødekomme det øgede antal etiske og lovgivningsmæssige krav, som nutidens samfund forventer af os. Opførselskodeksen vil derfor fortsætte med at styre vores beslutninger og hjælpe os med at forhindre forseelse. Det nye opdaterede indhold er baseret på fælles internationale standarder og krav.

De koncepter, der beskrives i vores adfærdskodeks, forener alle vores ansatte, uanset hvilket land de arbejder i. De er grundlaget for vores økonomiske succes og bør derfor også vejlede os i fremtiden. Vi forventer, at vores forretningspartnere agerer og leder deres virksomheder efter lignende principper.

Downloads

  • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

    pdf, 3 MB

Vores whistleblower-ordning

CHG-MERIDIAN forventer, at såvel medarbejdere som forretningspartnere indberetter de compliance-brud, de bliver opmærksomme på. Kontaktpersoner for den type rapporter inkluderer nærmeste leder, den øverste ledelse, vores Chief Compliance Officer (CCO) samt en ekstern ombudsmand.

Vores adfærd over for hinanden er karakteriseret ved respekt, tillid og tolerance. Vi behandler derfor alle indberetninger om mulige overtrædelser med den største fortrolighed. Vi går ud fra, at whistleblower-ordningen vil blive brugt ansvarligt og med integritet.

En indberetning bliver ikke klassificeret som et brud på fortroligheden. Indberetninger resulterer ikke i diskriminerende foranstaltninger mod den rapporterende, forudsat at han eller hun har afgivet rapporten i god tro, hvad angår nøjagtigheden af erklæringerne. Whistlebloweren forbliver anonym til enhver tid, medmindre han eller hun udtrykkeligt tillader offentliggørelse enten på forhånd eller bagefter.

CHG-MERIDIANs ombudsmand er – ud over vores Chief Compliance Officer (CCO) – det centrale kontaktpunkt og den anonyme autoritet i forhold til CHG-MERIDIAN i vores whistleblower-ordning. Advokatfirmaet Walder Wyss i Basel, Schweiz, er tilgængeligt som neutral ombudsmand.

Fortrolighedsaftale mellem CHG-MERIDIAN og ombudsmanden:

  • Ombudsmanden håndterer kun oplysninger, som leveres af whistleblowere, der afslører deres identitet til ombudsmanden.
  • Baggrunden for mistanken og de tilhørende fakta bliver udelukkende viderebragt til CHG-MERIDIAN i anonymiseret form.
  • Det er udtrykkeligt forbudt for ombudsmanden at videregive identiteten af whistlebloweren til CHG-MERIDIAN, medmindre denne udtrykkeligt tillader offentliggørelse enten på forhånd eller bagefter.
  • Behandlingen af oplysningerne foregår i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseskrav.