Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: DENMARK
FORDI VI ER DEM, VI ER

TAGE ANSVAR

Vi ser os selv som en del af samfundet. Vi spiller en aktiv rolle og tager vores ansvar for fremtiden alvorligt, styret af ønsker og forventninger fra vores kunder, vores medarbejdere og alle de mennesker, der bor i de samfund, hvor vi er til stede.

For mennesker og miljø

Bærekraftig utvikling

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Det grundlæggende princip, der ligger til grund for vores forhold til hinanden, er retfærdighed. Vi giver vores medarbejdere rum til personlig udvikling. Og vi skaber et sundt grundlag for at udnytte det økologiske potentiale.
At fokusere på fremtiden, mens vi overholder etablerede værdier, er simpelthen logisk for os. Derfor understøtter CHG-MERIDIAN en udvikling, der er yderst innovativ, robust og fuldstændig kompatibel med mennesker og miljø. Uanset hvor vi er aktive verden over, optræder vi fair og med integritet.

Aktiv promovering af renovering

Vores mål er at yde et effektivt bidrag til en bæredygtig udvikling og til at bevare vores fælles ressourcer. For at opnå dette bruger vi vores kernekompetencer inden for innovativ teknologistyring. Med professionel renovering og videresalg af IT er vi med til at forlænge udstyrets aktive liv.

Via vores teknologi- og servicecentre i Tyskland og Norge renoverer vi over 500.000 IT-enheder om året og gensælger dem. Vores eksperter i videresalg sælger renoveret udstyr verden over og kan på den måde sikre vores kunder en indtægt, der normalt ligger over markedspriserne. Vi fortsætter med at udvide og udvikle vores genbrugskoncept, så vi kan tilbyde alle kunder en certificering på, at deres udstyr er genbrugt og bortskaffet på en miljøvenlig og socialt gavnlig måde.

Sparsommelige af natur: Ved at erstatte vores globale serverinfrastruktur med cloudteknologi har vi reduceret vores strømforbrug markant.

man plugging a computer into a power socket

INTEGRITET I PRAKSIS

Integritet er grundlaget for vores virksomhedskultur og basis for vores vækst. Vi lægger vægt på respekt og tillid – samt en streng overholdelse af reglerne – i vores forhold til hinanden. Vi forventer, at vores forretningspartnere og kunder overholder gældende lovgivning og følger en fair konkurrencepraksis. Standarder, som vi selv overholder.

Vores adfærdskodeks har været bindende for alle ansatte i CHG-MERIDIAN verden over siden 2013. Det angiver retningslinjer for den daglige adfærd, sigter mod at forhindre dårlig opførsel og er derfor grundlæggende for vores fremtidige vækst. Koncernkontrol er også blevet etableret som en ny afdeling. Siden da har den ansvarlige for compliance stået for vores whistleblower-system, der gør det muligt for forretningspartnere, kunder og medarbejdere at rapportere om brud på compliance anonymt.

For samfundet

For os er det vigtigt at være en del af samfundet, og vi er glade for at være aktivt involveret i at støtte initiativer, projekter og foreninger i vores lokalsamfund. Eller endda indlede dem selv.

Vi fokuserer til enhver tid på bæredygtighed – i alt, hvad vi gør. Denne holdning giver et stærkt, troværdigt grundlag for vores vækst og vores forhold til medarbejdere, kunder, forretningspartnere og samfundet.