Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: DENMARK
ADMINISTRATIONSSYSTEM TIL TEKNOLOGI OG SERVICE

TESMA®: DEN PERFEKTE SAMMENKOBLING AF TO VERDENER

Vores centrale mål er at reducere din arbejdsbyrde og støtte dig og din virksomhed i alle faser af teknologiens livscyklus. Og det baserer sig på TESMA®, som kobler kommerciel og teknologisk information sammen i en fuldt integreret tilgang. Livscyklusadministration er blevet endnu lettere med TESMA® App til smartphones.

OVERVIEW, CLARITY, VISION

Teknologiledelse kan være kompleks. Derfor har vi udviklet TESMA®, et program, der giver en intelligent grænseflade mellem de kommercielle og tekniske sfærer. En bred vifte af afdelinger i din virksomhed kan drage fordel af det. TESMA® leverer en central database for alle vigtige forretningsoplysninger og gør den tilgængelig i realtid. Og det skaber gennemsigtighed.

Support til alle faser

Uanset om der er printere, smartphones, laptops eller endda gaffeltrucks, du har brug for en komplet og konsistent løsning for at styre dit udstyr effektivt. TESMA® giver support til alle faser i produktets livscyklus ved at klikke på knappen - og i realtid. Softwaren muliggør fleksibel administration, økonomisk kontrol og nøjagtig rapportering for alle teknologier og er et værdifuldt beslutningsværktøj til din daglige teknologiledelse. TESMA® forbedrer også proceseffektivitet i organisationer, hvilket betyder, at besparelser på dine samlede procesomkostninger er en given.

TESMA® leverer ende-til-ende gennemsigtighed til din teknologiledelse, hvad enten det drejer sig om indkøb, økonomisk kontrol, regnskab eller IT.

Da TESMA® med succes kobler de kommercielle og tekniske verdener sammen, kan vores kunder være trygge ved fuld transparens i hele teknologiens livscyklus – fra rådgivning og udrulning til returnering af enheder og sletning af data.

Sikring af dine data er ikke kun vores mål i slutningen af IT-livscyklussen. Vi gennemfører løbende sikkerhedstest på TESMA®. Med den nuværende rating på A+ har TESMA® den højeste sikkerhedsvurdering for webservere.

Tracking af aktive med TESMA® App

Fordelene er åbenlyse – TESMA® App (Android og iOS) fra CHG-MERIDIAN muliggør tracking af aktiver direkte på din smartphone. Ved hjælp af din smartphones kamera eller ved at kombinere den med en håndholdt scanner kan du registrere serienumre på alle aktiver og allokere dem automatisk. Appen sender dernæst disse data til TESMA®.

Fordele

 • Sparer tid og omkostninger gennem effektiv automatiseret dokumentation af aktiver, deres serienumre og andre data, herunder allokering til ordrer for at strømline lageret, der står for driften
 • Automatiske statusændringer og hurtige opdateringer af data på aktive, for eksempel ved udskiftning af aktiver på arbejdspladsen
 • Transparens ved vurdering af behandlingstider og serviceniveau
 • Manuelle processer med fejlrisici som fx at indtaste serienumre eller fjerne Excel-lister er ikke længere nødvendige
 • Mindre tid og færre penge brugt på forvaltning af aktiver
 • Integration med TESMA® for en transparent oversigt i realtid
TESMA®

For maximum financial and technological transparency.

Mange spørgsmål, ét svar: TESMA®

TESMA® giver beslutningstagere fra en bred vifte af afdelinger svar på vigtige spørgsmål vedrørende deres teknologilandskab og individuelle aktiver. For eksempel leverer TESMA® oplysninger om enhedskonfigurationer, brugsmønstre og tilgængeligt budget. I den daglige drift gør softwarens økonomiske kontrolrapporter budgettering, forbrug og kapacitetsplanlægning lettere.

Ved afslutningen af en livscyklus genererer systemet information om aktivstatus, brugsperiode samt den planlagte og fuldførte bortskaffelse. TESMA® dækker også hele processen med sletning af data for IT-enheder, der behandles i vores teknologi- og servicecentre.

SUPPORT PÅ ALLE NIVEAUER

TESMA® leverer transparens under hele processen for din teknologiledelse, hvad enten det drejer sig om indkøb, økonomisk kontrol, regnskab eller IT.

For den kommercielt fokuserede beslutningstager sikrer TESMA® en enkel og ukompliceret metode til transparent omkostningskontrol, inklusive allokering af omkostninger til individuelle omkostningscentre. Uden ekstra besvær og ekstra udgifter. IT-beslutningstagere kan drage nytte af de omfattende oversigter i TESMA®. De kan se deres komplette aktivbeholdning og få let adgang til fx placering og omkostningscentre. De ved altid, hvilke aktiver der er bestilt og leveret, som stadig findes på lageret, og hvilke der allerede er installeret. TESMA® gør også indkøb mere transparent. Den centraliserede ordreplatform giver mulighed for problemfri onlinebestilling med kundespecifikke arbejdsgange og klare godkendelsesprocedurer. Det er også nemt at integrere leverandørers forretning.  Så snart aktiverne er leveret, kan serienumrene scannes, aktiverne dokumenteres, og enhedsstatus samt status på aktiverne ændres som ønsket. Manuel kontrol af lister er ikke længere påkrævet, og data er umiddelbart tilgængelige for andre brugere.

TESMA® under ét

               

Brugervenlig, ajour og let koblet op

Forbundet overalt – TESMA® deler lagrede data med dine egne systemer og gør dem tilgængelige til videre behandling. En række grænseflader giver mulighed for nem integration af tredjepartssystemer, så uanset om du eksporterer eller importerer, er deling af data enkelt og problemfrit.
Vi videreudvikler løbende TESMA® for at gøre det endnu lettere for dig at administrere din teknologi effektivt. Fordelen for dig er en applikation, der altid er opdateret teknologisk og er meget brugervenlig.

TESMA® er løsningen på en række udfordringer til administration, og du er sikret support, hvis du:

 • har brug for at administrere mange aktiver
 • foretager meget omkostningsfordeling
 • udfører mange finansielle kontrolaktiviteter
 • har en mangesidet og kompleks organisation med et stort antal nationale og/eller internationale sites
 • ønsker klart fastlagt administration og kontrol af dine teknologiporteføljer
 • ønsker at linke teknologiske og økonomiske data

TESMA® tilbyder næste niveau i effektivitet. Softwaren er det bedste eksempel på, hvordan man organiserer teknologi nemt og effektivt gennem en intelligent sammenkobling af kommercielle og teknologiske data.

Kontakt os nu!

Vi vil med glæde forklare dig de andre fordele, du opnår ved at bruge TESMA® til at administrere komplekse teknologier.

CHG-MERIDIAN Denmark A/S

Download

 • TESMA® eFlyer - English

  pdf, 4 MB
 • TESMA® Onepager - English

  PDF, 507 KB

Se mere!

Vi vil med glæde forklare dig de andre fordele, du opnår ved at bruge TESMA® til at administrere komplekse teknologier.
INFORMATIONSTEKNOLOGIER

REDUCERING AF OMKOSTNINGER TIL ET MINIMUM

Et kig på teknologimiljøerne i virksomheder afslører ofte overbelastede strukturer, fordi IT-afdelingerne mødes af skiftende krav og nye typer enheder med stadig kortere intervaller. Dette gør effektiv administration af IT-infrastrukturen mere og mere kompleks. CHG-MERIDIAN er din partner i hele din IT-livscyklus, som gør det lettere for dig at kontrollere din IT og dine omkostninger. Vi leverer alt, du har behov for, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.

Læs mere 
TEKNOLOGI-CENTER

EKSPERTISE OG TRANSPARENS PÅ TVÆRS AF ALLE OMRÅDER

Med mere end 20 års erfaring i vores teknologicenter er vi din ideelle partner til aktivindsamling, sletning af data, renovering og videresalg.

Læs mere 
MOBILLØSNINGER TIL VIRKSOMHEDER

Intelligent mobilarbejde

Læs mere