SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
Budgetoptimering på hospitalet

Din medicinske teknologi: Fra omkostningsbyrde til effektivitetsdriver

Med enhedsadministration og en innovativ finansieringsløsning kan du sænke omkostningerne, forbedre patientflowet og administrere dit cashflow mere effektivt.

Styrkelse af hospitalerne: Maksimal effektivitet og forenklet budgettering med strategisk udstyrsadministration

I takt med at omkostningerne stiger, og konkurrencen skærpes, vokser presset om effektiv budgettering for udbydere af sundhedsydelser. Det gælder om at få mest muligt ud af de økonomiske ressourcer og samtidig levere den bedst mulige pleje. Hos CHG-MERIDIAN ser vi dit tekniske udstyr som et værdifuldt aktiv. Med vores effektive teknologiadministration og skræddersyede finansieringsløsninger kan vi hjælpe dig med at optimere dit udstyr, forbedre effektiviteten og aflaste budgetpresset, så hver eneste krone, der anvendes, bidrager til bedre patientresultater.

Budgetoptimering gennem smart finansiering

Moderne medicinsk teknologi som mobile ultralydsapparater, patientmonitorer og infusionspumper forbedrer hospitalsdriften markant og forbedrer patientresultaterne. Den type enheder medfører imidlertid betydelige udgifter – ikke alene ved køb, men også i hele den tid, de er i drift. Er du sikker på, at dine ressourcer bliver udnyttet effektivt? Gennem omfattende analyser kan vi foretage en kortlægning af dine omkostninger og identificere potentielle besparelser. Den bruger vi som grundlag for et finansieringskoncept, der giver dig mulighed for at styre og optimere dit budget strategisk. Oplev, hvordan CHG-MERIDIAN kan booste din effektivitet.

Se, hvilke fordele du kan opnå med CHG-MERIDIAN

BUDGETBESPARELSER

Bedre udnyttelse af aktiver med flådestyring af enheder, investeringer med lavere budgetudgifter og indkøb med mindre pres på dit cashflow pr. år. Det baner vej for strategisk brug af midler til fx akutte nyindkøb og økonomisk råderum til uplanlagte nød- og erstatningskøb.

TRANSPARENTE OMKOSTNINGER

CHG-MERIDIAN udfører en detaljeret analyse af udstyrsflåden med målrettet identifikation og optimering af omkostningsfaktorer.

ØGET EFFEKTIVITET

Identifikation af flaskehalse i brugen af enhederne sikrer optimal enhedsudnyttelse og kortere ventetider for patienterne. Det fører til forbedrede resultater for såvel klinikken som patienterne.

FORENKLEDE, ACCELEREREDE PROCESSER

Smidigere indkøbsprocesser og enkel overgang til den nyeste teknologi fører til bedre patientresultater og tilfredse fagfolk.

FREMTIDSRETTET PLANLÆGNING

Tidlig respons på teknologiske fremskridt og nye krav i sundhedssektoren. Fleksibilitet gennem kortere løbetider og friere valgmuligheder efterfølgende

Lad os se på tallene

DATALÆK

52 M

I 2022 påvirkede læk af sundhedsdata 52 millioner mennesker – alene i USA

livscyklusomkostninger

$ 93 MIA.

Hospitaler bruger ca. 93 milliarder USD årligt i livscyklusomkostninger på sundhedsudstyr

Væsentlig investering

5 ,31%

Er den gennemsnitlige organisations investering i teknologi som en procentdel af omsætningen i sundhedssektoren i 2022

Succeshistorier

Sådan har vi hjulpet MARIENHOSPITAL i Stuttgart

En ultralydsopdatering, der forbedrede både medarbejdernes og patienternes oplevelser.

Læs mere
"CHG-MERIDIAN var den eneste udbyder på markedet, der kunne tilbyde os en finansieringsløsning baseret på samlede omkostninger inklusive service og vedligeholdelse. De faste månedlige rater giver os den sikkerhed til økonomisk planlægning, vi har brug for, så vi kan investere i avanceret medicinsk teknologi for bedst mulig patientpleje, også under udfordrende forhold."
Thomas Willms, Head of Purchasing and Central Supply Department, Aschaffenburg-Alzenau Hospital
100 % transparens understøtter bedre ledelsesbeslutninger

tesma

Uanset om det drejer sig om administration af enheder på tværs af afdelinger, sporing af betalingsflow, optimering af enhedsudnyttelse eller tilpasning til nye krav, integrerer vores tesma-platform sømløst kommercielle og tekniske data. Få indsigt i realtid og fuld transparens i hele enhedens livscyklus, hvilket muliggør fleksibel administration, præcis finansiel styring og forenklet rapportering. tesma strømliner nemt alle faser i forløbet fra indledende planlægning og udrulning til sletning af data og tilbagelevering af enheder.
til tesma

Se flere kundemissioner

Vores kunders udfordringer er altid meget individuelle. Alligevel kan vi identificere centrale problemer, som vi har opsummeret i overordnede kundemissioner. Måske kan du genkende dine egne krav og ønsker?

Innovativ sundhedsteknologi

Når du samarbejder med CHG-MERIDIAN, er budgetbegrænsninger ikke længere en hindring for at investere i moderne medicinsk teknologi på dit hospital eller din klinik.

LÆS MERE 

INTEGRÉR BÆREDYGTIGHED I DIN IT-STRATEGI

I en verden i forandring er klimaændringer, miljøhensyn og ressourceknaphed centrale spørgsmål. Det er vores fælles ansvar at arbejde hen imod bæredygtighed. Se mere om, hvordan din IT-strategi kan bidrage.

LÆS MERE 

HOLD STYR PÅ DINE IT-AKTIVER PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

Øget effektivitet gennem transparens: Vores system til IT-asset management giver dig det fulde overblik over dit IT-landskab og strømliner dine indkøb med automatiserede processer.

LÆS MERE 

Kontakt os

Vil du have personlig rådgivning kvit og frit? Kontakt os, og find ud af, hvordan du kan få størst mulig fordel af vores ekspertise.

Kontakt os

Vi er altid klar til at lytte til dine ønsker: Vi ser frem til dit opkald eller din e-mail.
Kontakt os