SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
Kolofon CHG-MERIDIAN

Kolofon

CHG-MERIDIAN AG, repræsenteret af formanden for direktionen Dr. Mathias Wagner, er udbyderen af og derfor ansvarlig for denne kommercielle og forretningsrelaterede onlinetjeneste.

Kolofon

Information i henhold til § 2 paragraf 1 Forordning om tjenesteudbyderens informationspligt (DL-InfoV)
Information om denne onlinetjeneste leveres af:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Tyskland

Mail: info@chg-meridian.com  
Web: www.chg-meridian.com

Mail: info@chg-meridian.com  
Web: www.chg-meridian.com

Telefon: +49 751 503-0
Telefax: +49 751 503-66

Formand for bestyrelsen: Jürgen Mossakowski
Formand for direktionen: Dr. Mathias Wagner
Bestyrelse: Frank Kottmann, Oliver Schorer

Registreringsdomstol: Ulm HRB 551857

Skattekontor: Weingarten
ID-skattenummer: DE 146349520

Værneting: Ravensburg
Gældende lovgivning: Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning (BRD)

Ansvarlige overordnede myndighed
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tyskland

Ansvarlig afdeling:
Chamber of Industry and Commerce, Weingarten

Ansvarlig for journalistisk og redaktionelt indhold:
Matthias Steybe, Mail: matthias.steybe@chg-meridian.com

Databeskyttelsesansvarlig i henhold til art. 37 GDPR i. f. m. § 38 paragraf 1 FDPA-ny:
Benjamin Hummer, Mail: dataprotection@chg-meridian.com

Udvikling og design

design hoch drei
Glockenstraße 36
70376 Stuttgart

Mail: info@design-hoch-drei.de
Web: www.design-hoch-drei.de

REALISERING, HOSTING, SERVICE OG SUPPORT

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
80333 München

Mail: 3q5@eqs.com
Web: www.3q5.eqs.com

Et mærke under EQS Group AG Web: www.eqs.com

Ansvar
CHG-MERIDIAN AG kan efter eget skøn og uden at blive draget til ansvar ændre eller afslutte denne onlinetjeneste helt eller delvis på ethvert tidspunkt og uden varsel. Ved at lægge et link til tredjeparts onlinetjeneste ('hyperlink') accepterer CHG-MERIDIAN AG hverken ejerskab til onlinetjenesten eller dens indhold.

© Copyright

Databeskyttelsesinformation:

Her finder du vores databeskyttelsesinformation

Batteriregulativ:

Notat om genindvinding af batterier i henhold til §12 BatterieVO:

CHG-MERIDIAN AG er i henhold til batteriregulativet forpligtet  til at informere brugeren om følgende i forbindelse med salg af batterier/genopladelige batterier og i forbindelse med levering af enheder, der indeholder batterier/genopladelige batterier:

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. Brugeren er som slutbruger juridisk forpligtet til at returnere tomme batterier. Brugeren kan returnere batterier efter brug til salgsstedet eller dets umiddelbare nærhed (som fx kommunale indsamlingssteder eller butikker) gratis. Brugeren har også mulighed for at returnere batterier med posten. Brugeren kan henvende sig til sit installationsfirma for returnering. 

Batterier/genopladelige batterier, der indeholder forurenende stoffer, er markeret med en tegning af en skraldespand med et kryds over. Det kemiske navn på det forurenende stof kan ses ved skraldespandssymbolet. 
Forklaring: Cd står for Cadmium, Pb for bly og Hg for kviksølv.

Bemærk: General Act on Equal Treatment (GAET)
Af hensyn til læsbarheden foretages der ingen kønsspecifikke sondringer i dette dokument. De anvendte udtryk gælder, af hensyn til ligebehandlingen, for begge køn.

 Dette masthead er produceret af:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de