SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
Databeskyttelsesinformation CHG-MERIDIAN

DATABESKYTTELSESINFORMATION

CHG-MERIDIAN AG, repræsenteret af formanden for direktionen dr. Mathias Wagner, er udbyderen af og derfor ansvarlig for denne kommercielle og forretningsrelaterede onlinetjeneste.

Databeskyttelseserklæring

A. Generelle oplysninger

Denne databeskyttelseserklæring (version: GDPR 2.0 fra 01.07.2021) er udarbejdet af:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

 

Databeskyttelse

Tak, fordi du besøger vores website. CHG-MERIDIAN AG (herefter "CHG-MERIDIAN AG", "vi" eller "os") lægger stor vægt på sikkerheden, hvad angår brugernes oplysninger, samt overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger på vores website.

Vi vil med følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og angive, hvordan du kan kontakte os.

 

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Tyskland

E-mailadresse: info@chg-meridian.com
Web: www.chg-meridian.com

Telefon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Formand for tilsynsrådet: Jürgen Mossakowski
Bestyrelsesformand: Dr. Mathias Wagner
Bestyrelsen: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Registreringsnummer: Ulm HRB 551857

Skattekontor: Weingarten
Momsnummer: DE 146349520

Retsområde: Ravensburg
Gældende lov: Lovgivningen i Tyskland

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Benjamin Hummer, e-mailadresse: datenschutz@chg-meridian.com

 

B. Terminologi

For at lette forståelsen af dette dokument anvender vi ikke kønsspecifikke betegnelser i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. For at fremme ligestillingen gælder de anvendte termer begge køn.

De særlige termer, der anvendes i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal fortolkes, således som de er juridisk defineret i artikel 4 af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning om databeskyttelse, f.eks. "personoplysninger" og "behandling".

Brugernes personoplysninger, der behandles i forbindelse med dette onlinetilbud, omfatter lageroplysninger (f.eks. navn og adresse på kunderne), kontraktoplysninger (f.eks. anvendte tjenester, navn på kontaktperson, betalingsoplysninger), data om anvendelse (f.eks. besøgte websites knyttet til vores onlinetilbud, interesse i vores produkter) og indholdsoplysninger (f.eks. oplysninger i kontaktskemaet).

"Brugere" omfatter alle kategorier af registrerede, der påvirkes af databehandlingen. Dermed omfattes f.eks. vores forretningsforbindelser, kunder, berørte parter og andre parter, der besøger vores onlinetilbud.

Alle selskabsnavne eller brand-navne, der nævnes i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, tilhører det respektive selskab. Brands og navne nævnes udelukkende til orientering.

C. Specifikke oplysninger

Databeskyttelseserklæring
Vi garanterer, at vi kun indsamler, behandler, gemmer og bruger dine indgående data i forbindelse med behandlingen af din anmodning, samt udelukkende til interne formål, og for at levere de tjenester, du har anmodet om, eller for at gøre indhold tilgængeligt.

Grundlag for databehandling
Vi behandler udelukkende brugerens persondata i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser. Brugerens data behandles kun, når følgende lovpligtige tilladelse findes: 

 • For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser (fx  ordrebehandling) og onlinetjenester
 • behandling er påbudt ved lov
 • du har givet dit samtykke
 • på basis af gyldig interesse (fx interesse i analyser, optimering, økonomisk drift og sikkerhed i forbindelse med vores onlinetjeneste som beskrevet i art. 6 paragraf 1 lit. f). GDPR, navnlig rækkeviddemåling, etablering af profiler til reklame- og markedsføringsformål samt indsamling af adgangsdata og brug af tjenester fra tredjepartsudbydere)

Her kan du læse mere om, hvor det vigtigste retsgrundlag er reguleret via GDPR:
Samtykke – art. 6 paragraf  1 lit. a) og art. 7 GDPR

Behandling for at opfylde vores forpligtelser og gennemføre handlinger i henhold til kontrakter –  art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR

Behandling for at opfylde vores juridiske forpligtelser – art. 6 paragraf 1 lit. c) GDPR

Behandling for at beskytte vores retmæssige interesser – art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR
 

Dataoverførsel til tredjepart
Data overføres kun til tredjepart inden for rammer af gældende lovgivning.  Vi videregiver kun brugerdata til tredjepart, når dette fx er nødvendigt til kontraktmæssige formål eller baseret på vores legitime interesse i den økonomiske og effektive drift af vores forretning.

Ved brug af underleverandører til levering af vores tjenester, træffer vi passende juridiske samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte persondata i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.


Dataoverførsel til tredjelande eller en international organisationTredjelande er lande, hvor GDPR ikke er en direkte gældende lov. Det er dybest set alle lande uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, EØS.

En overførsel af data til et tredjeland eller en international organisation kan finde sted. Herved tages hensyn til EU-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed. Den siger, at et sikkert tredjeland eller en berørt sikker international organisation, er en part, der tilbyder et passende beskyttelsesniveau. 


Opbevaringstid for dine persondata
Vi overholder principperne for dataøkonomi og dataundgåelse. Det betyder, at de data, der stilles til rådighed for os, kun opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de tidligere nævnte formål, eller inden for de mange opbevaringsperioder, der er fastlagt af lovgiverne. Hvis det relevante formål ikke eksisterer længere, hhv. efter udløb af den passende periode, blokeres eller slettes dine data rutinemæssigt i henhold til lovbestemmelserne.

Vi har internt i virksomheden udviklet et koncept som garanti for denne procedure. 


Ved kontakt
Hvis du kontakter os via mail eller via en kontaktformular, accepterer du elektronisk kommunikation. Persondata bliver indsamlet i forbindelse med, at du kontakter os. De data, der indsamles i forbindelse med kontaktformularen, kan ses på formularen. Dine data overføres i SSL-krypteret form. De udsagn, du afgiver, bliver udelukkende gemt med det formål at behandle din forespørgsel og til at besvare mulige opfølgende spørgsmål.

Her kan du læse om retsgrundlaget:

Behandling for at opfylde vores løfter og gennemføre kontraktlige handlinger – art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR

Behandling for at forsvare vores retmæssige interesser – art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR

Vi vil bede dig huske, at mails kan læses eller ændres, ubemærket og uden tilladelse, under overførslen. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at vi bruger software til at filtrere uønskede mails (spamfilter).  Mails kan afvises af spamfilteret, hvis de ved en fejl identificeres som spam på grund af bestemte karakteristika.


Hvilke rettigheder har du?

 1. Retten til information
  Du har ret til uden beregning at få oplysninger om dine lagrede persondata. Efter anmodning vil vi i overensstemmelse med gældende lov fortælle dig, hvilke persondata vi har gemt om dig. Det omfatter også oprindelsen og modtageren af dine data samt formålet med databehandlingen.
   
 2. Retten til korrektion
  Du har ret til at få persondata, der er gemt af os, korrigeret, hvis de er forkerte. Du kan kræve en begrænsning i behandlingen af dine persondata, hvis du fx bestrider rigtigheden af dem.
   
 3. Retten til blokering
  Derudover kan du få dine persondata blokeret. For at muliggøre en blokering af dine persondata til hver en tid skal disse data opbevares i en låsefil til kontrolformål.
   
 4. Retten til sletning
  Du kan også kræve sletning af dine persondata, forudsat at der ikke findes en lovmæssig forpligtelse til opbevaring. Hvis der findes en sådan forpligtelse, blokerer vi dine data efter anmodning. Hvis der eksisterer relevante lovkrav, kan vi også slette dine persondata uden en anmodning fra dig selv.
   
 5. Retten til dataoverførsel
  Du har ret til at kræve, at de persondata, der overføres til os, stilles til rådighed i et format, der gør det muligt at overføre dem til et andet sted. 
   
 6. Retten til at klage til en højere myndighed
  Du har muligheden for at henvende dig til en tilsynsmyndighed vedrørende databeskyttelse med en klage.

Statens repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed i Baden-Württemberg
Postadresse: Postboks 10 29 32, D-70025 Stuttgart
Besøgsadresse: Königstraße 10a, D-70173 Stuttgart
Telefon +49 711 615541–0
Telefax: +49 711 615541–15
Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Web: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Du kan åbne klageformularen ved at følge dette link:
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

 1. Retten til indsigelseDu kan til enhver tid at gøre indsigelse mod brugen af dine data til interne formål med virkning fremover. Til det formål rækker det at sende en passende mail til dataprotection@chg-meridian.com. En sådan indsigelse påvirker imidlertid ikke lovligheden af de behandlingsprocedurer, som vi allerede har udført. Det påvirker ikke databehandling i forhold til andre juridiske områder som fx indgåelse af kontrakter (se ovenfor).


Beskyttelse af dine persondataVi tager avancerede kontraktlige, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i brug for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og går dermed langt for at beskytte de persondata, som vi behandler, mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer.

Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter ikke mindst krypteret overførsel af data mellem din browser og vores server. Til det formål bruger vi 256-bit-SSL (AES 256) krypteringsteknologi. Dette inkluderer vores IP-adresse.


Derfor er dine persondata beskyttet i forbindelse med følgende punkter (uddrag):

 1. Sikring af fortrolighed for dine persondata
  For at sikre fortroligheden af de persondata, vi opbevarer, har vi truffet forskellige forholdsregler for at kontrollere adgangen.
   
 2. Sikring af dine persondatas integritet
  For at sikre integriteten af de persondata, vi opbevarer, har vi truffet forskellige forholdsregler for at kontrollere overførsel og input.
   
 3. Sikring af tilgængelighed til dine persondata
  For at sikre tilgængeligheden af de persondata, vi lagrer, har vi truffet forskellige forholdsregler for at kontrollere ordrer og tilgængelighed.

De implementerede sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende forbedret i overensstemmelse med den tekniske udvikling. På trods af disse forholdsregler kan vi på grund af internettets usikre karakter ikke garantere sikkerheden for dine dataoverførsler til vores onlinetjeneste. Af denne grund foregår alle dataoverførsler fra dig til vores onlinetjeneste på din egen risiko.


Beskyttelse af mindreårige
Personer under 16 år har ikke tilladelse til at give os deres persondata uden udtrykkeligt samtykke fra den , der har forældremyndigheden, medmindre de er fyldt 16 år eller er ældre. Disse data behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelseserklæring.


Cookies
Vi bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i browserens cache. Cookies gør det muligt at genkende den enkelte browser. Filerne bruges til at hjælpe browseren med at navigere gennem onlinetjenesten og bruge alle funktioner i deres fulde omfang.
Vores onlinetjeneste bruger: Browsercookies
 

Brugerens administration af cookies
Browsercookies: Alle browsere kan indstilles, så cookies kun accepteres efter anmodning. Man kan også vælge en opsætning, hvor cookies kun accepteres for de websider, der besøges i øjeblikket. Alle browsere tilbyder funktioner, der muliggør selektiv sletning af cookies. Accept af cookies kan også deaktiveres generelt, men i det tilfælde skal man også acceptere nogle begrænsninger i onlinetjenestens brugervenlighed. 

Varighed af implementerede cookies
Cookies bliver administreret af vores onlinetjenestes webside. Onlinetjenesten bruger
Kortvarige/session-cookies (engangsbrug)
Varighed: Indtil onlinetjenesten lukkes ned

Deaktivere eller fjerne cookies (Opt-Out)
Alle browsere giver mulighed for at begrænse eller helt slette cookies. Yderligere information om dette kan du finde på følgende websider:

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265


Brug af etracker
Vi bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) på denne webside til at analysere data. Til det formål bruges cookies til statistisk analyse af besøgendes brug af denne webside og til at vise brugsrelateret indhold og reklame. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på brugerens enhed af browseren. etracker-cookies indeholder ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere en bruger.

Data tilvejebragt af etracker behandles og opbevares udelukkende af etracker i Tyskland efter retningslinjer fra udbyderen af denne webside og er underlagt den strenge tyske og europæiske databeskyttelseslovgivning og standarder. I denne sammenhæng er etracker uafhængigt testet, certificeret og tildelt udmærkelsen ePrivacyseal for sin datasikkerhed. 

Databehandlingen udføres på grundlag af 'legitime interesser' i henhold til EU's almindelige databeskyttelsesforordning. Vores legitime interesse er optimering af vores onlinetjeneste og vores websider.

Behandling for at forsvare vores retmæssige interesser – art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR

Da vores besøgendes privatliv har høj prioritet for os, bliver IP-adresser anonymiseret af etracker så hurtigt som muligt, og registrerings- eller enhedsidentifikationen omdannes af etracker til en nøgle, der er unik, men ikke tildelt en person. etracker bruger data på andre måder, kombinerer dem med andre data eller overfører dem til tredjepart.
Du kan når som helst gøre indsigelse mod den databehandling, der er beskrevet ovenfor, i det omfang, den anvender dine persondata. Din indsigelse har ingen negative konsekvenser for dig.


Yderligere information om databeskyttelse hos etracker kan du finde her.

6Sense Insights, Inc.

Værktøj:     
6Sense Insights, Inc., 450 Mission Street Suite 201, San Francisco CA 94105, US

Privatlivets fred              
https://6sense.com/privacy-policy/

Opt-Out-Link:
https://6sense.com/privacy-policy/

Juridisk grundlag:         
Consent (Art. 6 Abs. 1 lit. a) GDPR)


Brug af METIS web beacons
Vi bruger web beacon-teknologi fra VG Wort (METIS System). Web beacons betragtes som harmløse inden for databeskyttelseslovgivning. METIS web beacons bruges til at registrere antal besøgende på forskellige undersider af vores webside.
 

Brug af Google Maps
Vi bruger Google Maps for at vise kort og for at tilbyde rutevejledning. Google Maps drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Når du bruger vores onlinetjeneste, accepterer du indsamling, behandling og brug af de automatisk indsamlede data samt de data, som du selv taster ind (inklusive IP-adressen) fra Google, en af deres repræsentanter eller en tredjepart. Betingelserne for brug af Google Maps kan findes ved at følge dette link:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Uddybende detaljer om transparens og valg samt databeskyttelsesreglerne findes i databeskyttelsescentret på google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1


Brug af Google Ads (tidligere AdWords)
På vores webside bruger vi Google Conversion Tracking, en analysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Google Ads anbringer en cookie på din computer (en konverteringscookie), hvis du er kommet til vores webside via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte sider på vores side, og cookien ikke er udløbet endnu, kan vi og Google se, at nogen har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til vores side. Hver Google Ads-kunde får en individuel cookie. Cookies kan derfor ikke spores via websiderne af Google Ads-kunder. Oplysninger indsamlet fra konverteringscookien bruges til at generere konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har valgt konverteringssporing. Google Ads-kunder kender det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet sendt til en side, der er mærket med et konverteringssporingskode. Men der bliver ikke sendt information videre, der kan identificere brugere personligt.

Hvis du ikke vil deltage i sporing, kan du deaktivere installationen af cookies i indstillingerne til din browser (deaktiveringsmulighed). De vil derefter ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikken. Du kan finde mere information om brugervilkår og databeskyttelse på: http://www.google.de/policies/privacy/


Brug af YouTube
Vi har integreret YouTube-funktioner på vores webside til visning og afspilning af videoer. Denne tjeneste udbydes af YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Yderligere information findes i retningslinjerne for YouTubes databeskyttelse.

Der bruges en udvidet databeskyttelsestilstand, som ifølge udbyderen først begynder at registrere brugerinformation, når videoafspilningen påbegyndes.Når afspilningen af en indlejret YouTube-video påbegyndes, bruger YouTube cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge notater fra YouTube bruges det til blandt andet at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forebygge misbrug. Uafhængigt af afspilningen af de indlejrede videoer oprettes en forbindelse med Google-netværket DoubleClick, hver gang vores onlinetjeneste åbnes. Det kan medføre yderligere former for databehandling, der er uden for vores indflydelse.

Yderligere detaljer om YouTubes brug af cookies findes i YouTubes databeskyttelseserklæring: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Brug af Vimeo Plugins
Vi bruger fra plugins fra Vimeo.com. Udbyder/operatør er Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ('Vimeo').

Når du åbner sådan et plugin, oprettes der en forbindelse til Vimeo-serverne, og dit plugin vises dernæst på websiden via en meddelelse til din browser. Det fortæller Vimeo-serveren, hvilke websider du har besøgt. Er du logget på som Vimeo-medlem, sammenholder Vimeo disse oplysninger med platformens respektive brugerkonto. Når du bruger disse plugins ved for eksempel at klikke på startknappen for en video eller sende en kommentar, er informationen relateret til fx en Vimeo-brugerkonto, hvad du kun kan hindre ved at logge ud, før du bruger den aktuelle plugin. 

Oplysninger om indsamling og brug af data fra ovennævnte platform og de nævnte plugins finder du i databeskyttelsesnotatet: http://vimeo.com/privacy


Brug af Xing-Share-knappen
Vi bruger XING Share-knappen. Når du bruger vores onlinetjeneste, oprettes en kortvarig forbindelse til XING AG-serverne ('XING') via din browser, som 'XING Share-knap'-funktionerne (typisk beregning/visning af målerværdier) produceres med. XING gemmer ikke personlige oplysninger om dig, når du gør brug af denne tjeneste. XING lagrer fx ikke IP-adresser. Derudover foretages der ingen evaluering af brugeradfærd vha. cookies i forbindelse med XING Share-knappen.

De aktuelle oplysninger om databeskyttelse vedr. XING Share-knappen og supplerende information kan findes under følgende link:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


Brug af LinkedIn-plugins
Vi bruger sociale plugins fra det sociale netværk LinkedIn. LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ('LinkedIn'). LinkedIn-plugins kan genkendes på LinkedIn-logoet eller 'Share-knappen' ('anbefal') på vores onlinetjeneste. 

Når du besøger vores onlinetjeneste, opretter en plugin en direkte forbindelse mellem din browser og LinkedIn-serveren. LinkedIn modtager informationen, at du har besøgt vores onlinetjeneste med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn share-knappen, mens du er logget på din LinkedIn-konto, kan du linke til indholdet i vores onlinetjeneste direkte på din LinkedIn-profil. Dermed kan LinkedIn knytte dit besøg på vores onlinetjeneste med din brugerkonto.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens videre behandling og anvendelse af LinkedIn, samt dine rettigheder i denne forbindelse og indstillinger til beskyttelse af privatlivets fred, findes i LinkedIns databeskyttelsesnoter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE


Ændringer af vores databeskyttelsespolitik
Vi forbeholder os ret til ved behov at tilpasse vores databeskyttelseserklæring, så den altid opfylder de gældende, juridiske krav eller til at lave ændringer i vores tjenester i databeskyttelseserklæringen. Det omfatter for eksempel lancering af nye tjenester. Den ændrede databeskyttelseserklæring gælder så ved dit næste besøg. 


Varemærkebeskyttelse
Hvert firma eller varemærke, der er nævnt her, tilhører de respektive firmaer. Når mærker og navne nævnes, er det udelukkende til informative formål. 

WiredMinds

Tool:                           
WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Germany

Privacy:                      
https://wiredminds.de/datenschutz/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

Exclude from tracking

Online marketing

We process personal data within the framework of online marketing, particularly regarding potential interests and to measure the effectiveness of our marketing measures, with the aim of continually boosting our reach and the prominence of our online offering.

We store the relevant information in cookies or use similar procedures for the purpose of measuring the effectiveness of our marketing measures and identifying potential interests. The data stored in the cookies could include the content viewed, webpages visited, settings, and the functions and systems used. However, plain data from users is not normally processed for the above purposes. If so, the data is changed so that the actual identity of the user is not known to us, nor the provider of the tool used. The changed data is often stored in user profiles.

In the event that user profiles are stored, the data can be used, read, supplemented, and expanded on the server of the online marketing procedure when other online offerings are visited that use the same online marketing procedure.

We can calculate the success of our adverts using summarised data that is made available to us by the provider of the online marketing procedure (known as ‘conversion measurement’). As part of these conversion measurements, we can trace whether a marketing measure caused a visitor to our online offering to decide to make a purchase. This evaluation serves to analyse the success of our online marketing.

Categories of data subjects:  
Website visitors, users of online services, prospective customers, communication partners, business partners and contractual partners

Data categories:                    
Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses), location data, contact data (e.g. email address, telephone number), content data (e.g. text inputs, photographs, videos)

Purposes of processing:       
Marketing (sometimes interest-based and behavioural, as well), conversion measurement, target group formation, click tracking, development of marketing strategies and increase in the efficiency of campaigns

Legal bases:                          
Consent (article 6 (1) (a) GDPR), legitimate interest (article 6 (1) (f) GDPR)

Legitimate interests:              
Optimisation and further development of the website, increase in profits, customer loyalty and acquisition,

 

etracker

Tool:                           
etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany

Privacy:                      
https://www.etracker.com/datenschutz/

Opt-out-link:
https://www.etracker.com/datenschutz/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)
 

Google AdWords and conversion measurement

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or https://myaccount.google.com/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)
 

Google Doubleclick and Static

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or https://myaccount.google.com/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

LinkedIn Analytics and Insight Tag

Tool:                           
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Privacy:                     
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Opt-out-link:              
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Presence on social media

We maintain online presences on social networks and career platforms so we can exchange infor-mation with users registered there and easily contact them.

Sometimes, data belonging to social network users is used for market research and, by extension, for advertising purposes. Users’ usage behaviour, such as their stated interests, can lead to user profiles being created and used in order to adapt adverts to suit the interests of the target group. To this end, cookies are normally stored on users’ end devices, which sometimes occurs regardless of whether you are a registered user of the social network.

In conjunction with the use of social media, we also make use of the associated messenger services to communicate easily with users. We would like to point out that the security of some services can depend on the user's account settings. Even in cases of end-to-end encryption, the service provider can draw conclusions about the fact that the user is communicating with us, when they do so, and, on occasion, capture location data.

Depending on where the social network is operated, the user data can be processed outside the Eu-ropean Union or outside the European Economic Area. This can lead to risks for users because it is more difficult for them to assert their rights, for example.

Categories of data subjects:  
Registered users and non-registered users of the social network

Data categories:                    
Master data (e.g. name, address), contact data (e.g. email address, telephone number), content data (e.g. text inputs, photographs, videos), usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses)

Purposes of processing:       
Increase in the reach, networking of users

Legal bases:                          
Consent (article 6 (1) (a) GDPR), legitimate interest (article 6 (1) (f) GDPR)

Legitimate interests:             
Interaction and communication on social media pages, increase in profits, findings regarding target groups

 

Instagram

Tool:                          
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Privacy:                     
https://help.instagram.com/519522125107875 and https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out-link:              
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Tool:                           
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Privacy:                      
https://www.facebook.com/privacy/explanation and https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out-link:              
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

LinkedIn

Tool:                          
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Privacy:                      
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-link:               
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

Kununu

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Germany

Privacy:                     
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:               
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Vimeo

Tool:                          
Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Privacy:                      
https://vimeo.com/privacy

Opt-Out-Link:             
https://vimeo.com/cookie_policy

 

YouTube

Tool:                          
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or https://myaccount.google.com/

 

Xing

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

Privacy:                      
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:               
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Plug-ins and integrated third-party content

We have integrated functions and content obtained from third-party providers into our online offering. For example, videos, depictions, buttons or contributions (hereinafter termed ‘content’) can be inte-grated.

To enable visitors to our online offering to be shown content, the third-party provider in question pro-cesses the user’s IP address, inter alia, to transmit the content to the browser and display it. It is not possible to integrate third-party content without this processing taking place.

Sometimes, additional information is collected via ‘pixel tags’ or web beacons through which the third-party provider receives information about the use of the content or visitor traffic to our online offering, technical information about the user's browser or operating system, the visit time or referring websites. The data collected in this manner is stored in cookies on the user’s end device.

We have taken security precautions to prevent this data from being automatically transferred, with the aim of protecting the personal data of visitors to our online offering. This data is only transferred if the visitor uses the buttons or click on the third-party content.

Categories of data subjects:  
Users of plug-ins or third-party content

Data categories:                    
Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses) contact data (e.g. email address, telephone number), Master data (e.g. name, address)

Purposes of processing:       
Design of our online offering, increase in the reach of adverts on social media, sharing of contributions and content, interest-based and behavioural marketing, cross-device tracking

Legal bases:                          
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Facebook social plugins

Tool:                          
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Privacy:                      
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-link:              
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Google Api's

Tool:                          
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  or https://myaccount.google.com/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

LinkedIn plug-ins

Tool:                          
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Privacy:                      
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-link:              
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

YouTube

Tool:                          
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  or https://myaccount.google.com/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Xing plug-ins and buttons

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

Privacy:                      
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:              
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Perbit Recruiting

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

Privacy:                      
https://perbit.com/datenschutz/

Opt-out-link:              
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Vimeo

Tool:                          
Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Privacy:                      
https://vimeo.com/privacy

Opt-out-link:              
https://vimeo.com/cookie_policy

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Online conferences and meetings

We make use of the opportunity to hold online conferences and meetings. To do so, we use offer-ings provided by other carefully selected providers.

When actively using offerings of this nature, data regarding the participants in the communication is processed and stored on the servers of the third-party services used, provided this data is necessary for the communication process. In addition, usage data and metadata can also be processed.

Categories of data subjects:  
Participants in the online offering in question (conference, meeting, webinar)

Data categories:                    
Master data (e.g. name, address), contact data (e.g. email address, telephone number), Content data (e.g. text inputs, photographs, videos), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses)

Purposes of processing:       
Processing of enquiries, increase in efficiency, promotion of cross-company or cross-location collaboration

Legal bases:                          
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

TeamViewer

Tool:                           
TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Germany

Privacy:                      
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/

Legal base:                 
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Contacting us

On our online offering, we offer the option of contacting us directly or requesting information via var-ious contact options.

In the event of contact being made, we process the data of the person making the enquiry to the ex-tent necessary for answering or handling their enquiry. The data processed can vary depending on the method via which contact is made with us.

We want to point out, that e-mails can be read or changed unauthorized and unnoticed during trans-mission. Furthermore, we would like to point out that we use software to filter undesired e-mails (spam filter). The spam filter can reject e-mails if they have been erroneously identified as spam by certain chararcetristics.

Categories of data subjects:  
Individuals submitting an enquiry

Data categories:                    
Master data (e.g., name, address), contact data (e.g., email address, telephone number), content data (e.g., text inputs, photographs, videos), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses), usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times)

Purposes of processing:       
Processing requests

Legal bases:                          
Consent (article 6 (1) (a) GDPR), performance of contract (article 6 (1) (b) GDPR)

 

Newsletter and mass communication (including tracking)

On our online offering, users have the option of subscribing to our newsletter. We only send newsletters to recipients who have agreed to receive the newsletter, and within the framework of statutory provisions.

An email address must be provided to subscribe to our newsletter. If applicable, we collect extra data, such as your name to include a personal greeting in our newsletter.

Our newsletter is only sent after the ‘double opt-in procedure’ has been fully completed. If visitors to our online offering decide to receive our newsletter, they will receive a confirmation email that serves to prevent the fraudulent input of wrong email addresses and preclude a single, possibly accidental, click from causing the newsletter to be sent. The subscription to our newsletter can be ended at any time with future effect. An unsubscription (opt-out) link is given at the end of every newsletter.

In addition, we are obliged to provide proof that our subscribers actually want to receive the newsletter. To this end, we collect and store their IP address, along with the time of subscription and unsubscription.

Our newsletters are designed so that we can obtain findings about improvements, target groups or the reading behaviour of our subscribers. We are able to do this thanks to a 'web beacon’ or tracking pixel that reacts to interactions with the newsletter, such as looking at whether links are clicked on, whether the newsletter is opened at all, or at what time the newsletter is read. We can associate this information with individual subscribers.

Categories of data subjects:    
Newsletter subscribers

Data categories:    
Master data (e.g. name, address), contact data (e.g. email address, telephone number), metadata and communication data (e.g. device information, IP addresses), usage data (e.g. websites visited, inter-est in content, access times)

Purposes of processing:    
Marketing, increase in customer loyalty and new customer acquisition, analysis and evaluation of the campaigns’ success

Legal bases:     
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)

 

Microsoft Dynamics Marketing

Tool:        
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Privacy:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Provision of whitepaper

On our online offering, visitors have the opportunity to request Whitepaper, so that we can provide them with recent or relevant information.

We collect personal data via a form and make the provision of our free services dependent on the subscription to our newsletter. In this case, consent is obtained via a double-opt-in procedure both for the processing of user data for the distribution of the Whitepaper and for the subscription to our mailings, which are each freely withdrawable separately.

Categories of data subjects:    
Interested persons who specifically request our information material

Data categories:    
IP address, form-data (form of address, name, email address, telephone number

Purposes of processing:    
Marketing, acquisition of new customers, sales increase

Legal bases:     
Consent (article 6 (1) (a) GDPR)


Microsoft Dynamics Marketing
Tool:        
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Privacy:     
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Data transfer

We are a globally active company headquartered in Germany. Data of visitors to our online offering is stored in our central customer database in Germany, in compliance with the pertinent data protection provisions, and is processed across the group for internal administrative purposes. It is not processed for purposes other than administrative ones.

Legal basis:                            
Legitimate interests (article 6 (1) (f) GDPR )

Legitimate interests:              
‘Small-group exemption’, centralised management and administration within the company to make use of synergy effects, cost savings, increased efficiency

It may be necessary for us to disclose personal data for the performance of contracts or to comply with legal obligations. If the data necessary in this regard is not provided to us, it may be the case that the contract cannot be concluded with the data subject. It may also be necessary for us to engage service providers for the provision of our service or the provision of our online offer. Since it cannot be ruled out that these receive personal data of the visitors of our online offer, their engagement always takes place in accordance with the GDPR. We use the following service providers for the provision of our online offer:

 

Magnolia

Tool:                           
Magnolia International Ltd., Oslo Str. 2, 4142 Münchenstein, Switzerland

Privacy:                      
https://www.magnolia-cms.com/de_DE/legal/privacy.html

 

Indevis

Tool:                          
indevis IT-Consulting and Solutions GmbH, Irschenhauser Straße 10, 81379 München

Privacy:                      
https://indevis.de/datenschutz

 

Consent manager

Tool:                           
consentmanager gmbh, Eppendorfer Weg 183, 20253 Hamburg, Germany

Privacy:                      
https://www.consentmanager.net/datenschutz

 

We transfer data to countries outside the EEA (known as ‘third countries’). This occurs due to the above-mentioned purposes (transfer within the group and/or to other recipients). Transfer is only effected to fulfil our contractual and legal obligations, or on the basis of the consent that the data subject granted prior to this. In addition, the transfer is only effected in compliance with the applicable data protection laws, in particular taking into account Art. 44 et seq. GDPR, for example on the basis of adequacy decisions issued by the European Commission or other appropriate safeguards (e.g., standard data protection clauses, etc.).

 

Storage period

In principle, we store the data of visitors to our online offering for as long as needed to render our service or to the extent that the European body issuing directives and regulations, or another legislator stipulates in laws and regulations to which we are subject. In all other cases, we delete personal data once the purpose has been fulfilled, with the exception of data that we need to continue to store to comply with legal obligations (e.g. if retention periods under tax law and trade law require us to keep documents such as contracts and invoices for a certain period of time).

 

Automated decision-making

We do not use automated decision-making or profiling.

 

Legal bases

The decisive legal bases primarily arise from the GDPR. They are supplemented by national laws from member states and can, if applicable, be applied alongside or in addition to the GDPR.

Consent:                                            
Article 6 (1) (a) GDPR serves as the legal basis for processing procedures regarding which we have sought consent for a particular purpose of processing.

Performance of a contract:                
Article 6 (1) (b) serves as the legal basis for processing required to perform a contract to which the data subject is a contractual party or for taking steps prior to entering into a contract, at the request of the data subject.

Legal obligation:                               
Article 6 (1) (c) GDPR is the legal basis for processing that is required to comply with a legal obligation.

Vital interests:                                   
Article 6 (1) (d) GDPR serves as the legal basis if the processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or another natural person.

Public interest:                                  
Article 6 (1) (e) GDPR serves as the legal basis for processing that is necessary to perform a task in the public interest or to exercise public force that is transferred to the controller.

Legitimate interest:                           
Article 6 (1) (f) GDPR serves as the legal basis for processing that is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, provided this is not outweighed by the interests or fundamental rights and fundamental freedoms of the data subject that require personal data to be protected, particularly if the data subject is a child.

 

Rights of the data subject

Right of access:                                
Pursuant to article 15 GDPR, data subjects have the right to request confirmation as to whether we process data relating to them. They can request access to their data, along with the additional information listed in article 15 (1) GDPR and a copy of their data.

Right to rectification:                        
Pursuant to article 16 GDPR, data subjects have the right to request that data relating to them, and that we process, be rectified or completed.

Right to erasure:
Pursuant to article 17 GDPR, data subjects have the right to request that data relating to them be erased without delay. Alternatively, they can request that we restrict the processing of their data, pursuant to article 18 GDPR.

Right to data portability:                   
Pursuant to article 20 GDPR, data subjects have the right to request that data made available to us by them be provided and transferred to another controller.

Right to lodge a complaint:               
In addition, data subjects have the right to lodge a complaint with the supervisory authority responsible for them, under article 77 GDPR.

Right to object:                                  
If personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to article 6 (1) (1) (f) GDPR, under article 21 GDPR data subjects have the right to object to the processing of their personal data, provided there are reasons for this that arise from their particular situation or the objection relates to direct advertising. In the latter case, data subjects have a general right to object that is to be put into effect by us without a particular situation being stated.

 

Withdrawal of consent

Some data processing procedures can only be carried out with the express consent of the data subject. Once granted, you are able to withdraw consent at any time. To do so, sending an informal note or email to datenschutz@chg-meridian.com is sufficient. The legality of the data processing carried out up to the point of withdrawal shall remain unaffected by the withdrawal.

 

Protection of personal data

We implement contractual, organizational, and technical security measures in accordance with the state of the art to ensure compliance with the provisions of data protection laws and to protect the data we process against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons.

The security measures include in particular the encrypted transmission of data between your browser and our server. For this, a 256-bit-SSL (AES 256) encryption technology is used. This includes your IP-address.

In this context, your personal data is protected within the scope of the following points (excerpt):

 1. Maintaining the confidentiality of your personal data
  In order to maintain confidentiality of your personal data stored at our systems, we have taken various measures to control physical access, electronic access and internal access.
 2. Maintaining the integrity of your personal data
  In order to maintain integrity of your personal data stored at our systems, we have taken various measures to control data transfer and data entry.
 3. Maintaining the availability of your personal data
  In order to maintain integrity of your personal data stored at our systems, we have taken various measures to control order and availability.

The implemented security measures are continuously improved in line with technological developments. Despite these measures, we cannot guarantee the security of your data transmission to our online service due to the insecure nature of the Internet. For this reason, any data transmission from you to our online service is at your own risk.

External links

Our website includes links to online offerings from other providers. We note that we have no influence over the content of the online offerings linked to and over whether their providers comply with data protection provisions.

Amendments

We reserve the right to amend this information on data protection, in compliance with the applicable data protection provisions, if changes are made to our online offering so that it complies with the legal requirements.

Databeskyttelseserklæring for virksomheder

1 Introduktion og omfang

CHG-MERIDIAN AG (CHG) er forpligtet til at behandle persondata ansvarligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove i alle de lande, hvor virksomheden opererer.

Dette beskyttelsesnotat ('Notat') for virksomheder fra Den Europæiske Union ('EU') beskriver de typer af persondata, CHG indsamler, hvordan CHG bruger disse persondata, med hvem CHG deler persondata, og de rettigheder, du som registreret har, hvad angår CHG's brug af persondata. Dette notat beskriver også de foranstaltninger, CHG træffer for at øge datasikkerheden, og hvordan du kan kontakte os om vores databeskyttelsespraksis. 

2 Kontaktoplysninger til de dataansvarlige

De CHG-forretningsenheder, der er ansvarlige for indsamling og brug af persondata (dataansvarlige) i dit hjemland til de formål, der er beskrevet i dette notat, er:

 

Kontaktinformation findes her.

3 Kontaktinformationer til den databeskyttelsesansvarlige

Der er udpeget en databeskyttelsesansvarlig ('DPO'). DPO'en er involveret i alle emner og sager relateret til beskyttelse af dine persondata. Navnlig er DPO'en ansvarlig for overvågning og sikring af overholdelse af dette notat og de gældende databeskyttelseslove. De kan også efter anmodning rådgive om databeskyttelsesspørgsmål.

For afklaring eller yderligere oplysninger, du har brug for i forbindelse med dette notat, bedes du kontakte:

dataprotection@chg-meridian.com

4 Formål med databehandling og retsgrundlag

CHG behandler persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -regler og kun til begrænsede, eksplicitte og legitime formål. CHG vil ikke bruge persondata til formål, der er uforenelige med det oprindelige formål, de blev indsamlet til, medmindre du giver dit forudgående udtrykkelige samtykke til yderligere brug.

Persondata vedrørende kunder/forhandlere kan behandles med henblik på:

 • Administration af kommercielle relationer med nuværende/potentielle kunder.
 • Administration af kommercielle relationer med nuværende/potentielle leverandører og forhandlere. 
 • Udførelse af promotionaktiviteter. 
 • Udførsel af statistiske analyser og marketingstudier etc. 

CHG sikrer, at vores interne kontrolprocedurer klart angiver årsagerne til eventuelle beslutninger om at behandle persondata til alternative formål. Før vi bruger dine persondata til et andet formål end det, de oprindeligt blev indhentet til, vil du blive informeret om det nye formål.

 • Forebyggelse og efterforskning af straffelovsovertrædelser

Medmindre det udelukkende er for at opfylde lovmæssige krav, behandler vi personoplysninger for at besvare forespørgsler fra efterforskningsmyndigheder, der legitimt er sendt til os. Når vi besvarer forespørgsler, overholder vi databeskyttelsesprincipperne i GDPR.

5 Kategorier af behandlede persondata

Levering af persondata er en nødvendig betingelse for at indgå en kontrakt med CHG – eller et krav i henhold til love eller forskrifter for at CHG kan administrere dit kunde/leverandør-forhold. De behandlede persondata er begrænset til data, der er nødvendige for at kunne opfylde de formål, som disse persondata er indsamlet til.

De persondata, der behandles, er som følger:

 • Forretningsoplysninger (fx navn på organisation, afdeling og jobtitel). 
 • Kontraktmæssige oplysninger (fx dato for aftale, type af forretningsforhold osv.). 

CHG indsamler ikke persondata, hvis en sådan indsamling er forbudt i henhold til de gældende databeskyttelseslove.

Under ingen omstændigheder vil persondata vedr. religiøs tro, racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller data vedr. sexliv blive behandlet i en kunde-/forhandlersammenhæng.

CHG bevarer persondata på en måde, der sikrer, at de er præcise, komplette og ajourførte.

6 Datasikkerhed

CHG har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er afpasset risikoen. Den type risikoanalyse inkluderer en analyse af risikoen for at kompromittere den registreredes rettigheder, implementeringsomkostninger og arten, omfanget, konteksten og formålene til databehandling.

Forholdsreglerne omfatter

(i)    kryptering af persondata, hvor det er relevant eller passende

(ii)    evnen til at sikre den løbende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed af processystemer og -services

(iii)   evnen til at gendanne tilgængeligheden og adgangen til persondata rettidigt i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse og

(iv)   en proces til regelmæssig test, vurdering og evaluering af effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af databehandlingens sikkerhed.

7 Modtagere af persondata

CHG vil kun give strengt nødvendig adgang til persondata, og adgangen vil være begrænset til de persondata, der er nødvendige for at udføre den funktion, som sådan en adgang gælder til.

Bemyndigelse til at få adgang til persondata vil altid være knyttet til en relevant funktion, og tilladelsen kan ikke udvides til at omfatte adgang til persondata på et personligt grundlag. Tjenesteudbydere vil kun modtage persondata i henhold til formålet med serviceaftalen, der er indgået med virksomheden.

8 Internationale dataoverførsler

Internationale dataoverførsler er overførsler af persondata uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ('EØS'). CHG's internationale fodaftryk medfører overførsel af persondata til og fra andre koncernselskaber eller tredjepart, som kan være placeret uden for EØS. CHG vil sikre, at der ved overførsel af persondata til lande med andre standarder for databeskyttelse implementeres passende foranstaltninger til beskyttelse af disse persondata for at sikre, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. CHG har implementeret dataoverførselsaftaler baseret på EU-modelklausuler til dækning af internationale dataoverførsler. En kopi af disse aftaler kan fås ved henvendelse til DPO.

9 Opbevaring af persondata

CHG vil ikke opbevare persondata længere tid end tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslove og -forskrifter eller i længere tid, end det er berettiget i forhold til de formål, de oprindeligt blev indhentet eller på anden måde behandlet til, under forbehold af gældende lokale opbevaringskrav. 

10 Databeskyttelsesrettigheder

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder:

 • Ret til adgang til, berigtigelse og sletning af persondata 
 • Ret til begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod behandling
 • Ret til dataportabilitet i det omfang, det er relevant
 • Ret til at trække samtykke tilbage, når behandlingen er baseret på samtykke og
 • Ret til at indgive en klage hos en overordnet myndighed.

11 Diverse

Dette notat kan revideres og ændres fra tid til anden, og der vil i de tilfælde blive givet passende meddelelse.

CHG har kun ret til at tilpasse teksten i dette notat for at sikre overensstemmelse med lokal lovgivning ved hjælp af et tillæg knyttet til denne meddelelse. I tilfælde af forskelle på dette notat og et specifikt lokalt tillæg, der er i overensstemmelse med lokal lovgivning, gælder betingelserne for sidstnævnte. 

Online-jobansøgninger

Databeskyttelseserklæring til online-ansøgninger

Kære ansøger, vi er glade for, at du er interesseret i CHG-MERIDIAN og har ansøgt om et job i vores virksomhed. I den sammenhæng vil vi gerne informere dig om behandlingen af persondata i forbindelse med din ansøgning.

Læs de nedenstående informationer og regler omhyggeligt, før du sender dine data til os.

Hvem har ansvaret for databehandlingen

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer Straße 111
D-88250 Weingarten

Telefon +49 751 5030
Telefax +49 751 50366
Mailadresse info@chg-meridian.com

Du finder yderligere information om vores virksomhed, detaljer om de autoriserede repræsentanter og yderligere kontaktmuligheder i kolofonen på vores webside: https://www.chg-meridian.com/de/tools/imprint-data-protection.html


Hvilke data behandler vi? Og hvorfor?
Vi behandler de data, der er sendt til os i forbindelse med din ansøgning, for at undersøge din egnethed i forhold til stillingen og for at kunne udføre ansøgningsproceduren.


Hvad er retsgrundlaget for det?
Retsgrundlaget for behandling af dine persondata i denne ansøgningsprocedure er primært § 26 BDSG-neu (Tyskland), artikel 6, stk. 1, lit. b) GDPR. Som anført dér er behandling af disse data tilladt, fordi det er nødvendigt i forbindelse med at beslutte og forklare en eventuel ansættelse.

Hvis der kræves data til fx at håndhæve rettigheder efter afslutningen af ansøgningsproceduren, kan databehandling baseret på kravene i artikel 6 i GDPR, især til afklaring af berettiget interesse, som anført i artikel 6, stk. 1, GDPR, finde sted. Vi er interesseret i at opstille eller forsvare krav. 


Hvor lang tid vil data blive opbevaret?
Data fra ansøgere vil i tilfælde af afslag blive slettet efter 6 måneder.

Får du bekræftelse på ansættelse hos os inden for rammerne af denne ansøgningsprocedure, vil dine data blive overført fra vores ansøger-datasystem til vores HR-system.


Hvilke modtagere vil få overført data?
Til vores ansøgningsprocedure bruger vi en særlig softwareleverandør. Leverandøren fungerer som en tjenesteudbyder, og det kan ske, at de i forbindelse med vedligeholdelse af systemerne får kendskab til dine persondata. Vi har aftalt en såkaldt kontraktdatabehandling med udbyderen, som sikrer gyldig brug af dine data.

Dine ansøgningsdata bliver gennemset af HR-afdelingen efter afgivelse. Hvad angår de ledige stillinger, bliver de egnede ansøgninger overført internt til de ansvarlige personer i organisationen. Derefter besluttes den videre proces. Internt hos os er det kun medarbejdere, der er nødvendige for at sikre en korrekt procedure for ansøgningsprocessen, der får adgang til dine data. 


Hvor bliver persondata behandlet?
Data bliver udelukkende behandlet på datacentre i Tyskland.

Dine rettigheder som berørt.

Du har ret til information om, hvordan dine persondata bliver behandlet hos os

Hvis dine henvendelse ikke fremsættes skriftligt, beder vi om forståelse for, at vi om nødvendigt kræver en bekræftelse af, at du er den person, du udgiver dig for.

Derudover har du ret til korrigering, sletning eller begrænsning af dataspredning, hvis du juridisk er berettiget til det.
Endvidere har du indsigelsesret med hensyn til dataspredning inden for rammerne af de juridiske krav.

Tilbagekaldelsen skal sendes til den ansvarlige, Benjamin Hummer, pr. post eller e-mail på  dataprotection@chg-meridian.com


Vores databeskyttelsesansvarlige
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i vores selskab. Du kan kontakte ham som følger: 

CHG-MERIDIAN AG
Benjamin Hummer
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Mail: dataprotection@chg-meridian.com


Appelret
Du har ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed for beskyttelse af de persondata, der behandles.


Accept
Ved at markere afkrydsningsfeltet giver du dit udtrykkelige samtykke til, at CHG-MERIDIAN AG kan indsamle, behandle og bruge de data, du har sendt til os, i overensstemmelse med afsnit 26 BDSG-neu (Tyskland), artikel 6, stk. 1, lit. b) – med det formål at behandle ansøgninger. Dine data vil kun blive delt, hvis du giver dit samtykke ved at markere afkrydsningsfeltet.

Om følsomme data: Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at ansøgninger, især CV'er, legitimationsoplysninger og anden information, du sender til os, kan indeholde særligt følsomme oplysninger om mental og fysisk sundhed, racemæssig og etnisk baggrund, politiske meninger, religiøs og filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforeninger og politiske partier samt seksualliv. Når du deler sådanne data med os i din onlineansøgning, accepterer du udtrykkeligt at give CHG-MERIDIAN AG mulighed for at indsamle, behandle og bruge disse data til behandling af ansøgninger. Behandlingen af den type data finder sted i overensstemmelse med databeskyttelsesaftalen og enhver anden relevant lovgivning. 


Kontaktpunkt/Databeskyttelsesansvarlig
Har du spørgsmål angående databeskyttelse, eller vil du udøve din ret til at få information eller trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte (dataprotection@chg-meridian.com).


Ændringer af denne databeskyttelseserklæring
CHG-MERIDIAN AG forbeholder sig retten til når som helst at ændre denne erklæring. Vi gør endvidere opmærksom på de generelle databeskyttelsesbestemmelser for vores websider.

Videoerklæring

Video-databeskyttelsesnotat

Navn og kontaktinformation for den dataansvarlige

CHG-MERIDIAN
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Tyskland

Tlf.: +49 (0)751 5030
Mail: info@chg-meridian.com

Kontaktformation til databeskyttelseschefen

Frank Schreiber
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Tyskland

Tlf.: +49 (0)751 503 246
Mail: dataprotection@chg-meridian.com

Formål og retsgrundlag for databehandling
Artikel 6, stk. 1, lit. f), GDPR sammenholdt med afsnit 4 FDPA (nyt)

Bygningssikkerhed
Forbedring af oplevelsen af sikkerhed
Afskrækkelse
 

Legitime interesser
Forebyggelse af hærværk
Retsmedicinske formål
Forebyggelse af tyveri
 

Opbevaringstid
Indsamlede data gemmes i syv dage

Modtagere af data og kategorier af modtagere (hvis dataindsamling finder sted)

Ingen hensigt om overførsel af data til ikke-EU-lande eller internationale organisationer.

Meddelelse om registreredes rettigheder
Den registrerede har ret til at få en bekræftelse fra den dataansvarlige med hensyn til, om hans eller hendes persondata behandles eller ej. Hvor dette er tilfældet, har den registrerede ret til adgang til persondata om ham eller hende og til de data, der er anført i artikel 15 GDPR.

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige korrigerer forkerte persondata eller udfylder ufuldstændige persondata (artikel 16 GDPR).

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige sletter persondata om ham eller hende uden unødig forsinkelse, forudsat at den angivne grund er anført i artikel 17 GDPR, som fx persondata der ikke længere påkrævet i forhold til de formål, som de blev indhentet til eller behandlet til på andre måder (ret til sletning).

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af betingelserne anført i art. 18 GDPR, er gældende (hvis den registrerede fx anfægter nøjagtigheden) – dette gælder en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere dens nøjagtighed.

Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af persondata om ham eller hende til enhver tid af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. Den dataansvarlige kan derefter ikke længere behandle disse persondata, medmindre den dataansvarlige har tvingende, juridiske grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder – der kan også gælde samfundsmæssige krav eller det kan dreje sig om forsvar af juridiske krav (artikel 21 GDPR).

Uden at dette berører administrative eller retslige prøvelser, har den registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, hvis den registrerede finder, at behandlingen af persondata om ham eller hende krænker GDPR (artikel 77 GDPR). Den registrerede kan indgive klagen til ethvert tilsynsorgan i det medlemsland, hvor hans eller hendes normale opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse befinder sig. I Baden-Württemberg er tilsynsmyndigheden den statslige repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed.
Adressen er Postboks 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tyskland.
Brug venligst besøgsadressen til evt. pakker: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Tyskland.

Videoerklæring

Video-databeskyttelsesnotat

Navn og kontaktinformation for den dataansvarlige

CHG-MERIDIAN
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Tyskland

Tlf.: +49 (0)751 5030
Mail: info@chg-meridian.com

Kontaktformation til databeskyttelseschefen

Frank Schreiber
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Tyskland

Tlf.: +49 (0)751 503 246
Mail: dataprotection@chg-meridian.com

Formål og retsgrundlag for databehandling
Artikel 6, stk. 1, lit. f), GDPR sammenholdt med afsnit 4 FDPA (nyt)

Bygningssikkerhed
Forbedring af oplevelsen af sikkerhed
Afskrækkelse
 

Legitime interesser
Forebyggelse af hærværk
Retsmedicinske formål
Forebyggelse af tyveri
 

Opbevaringstid
Indsamlede data gemmes i syv dage

Modtagere af data og kategorier af modtagere (hvis dataindsamling finder sted)

Ingen hensigt om overførsel af data til ikke-EU-lande eller internationale organisationer.

Meddelelse om registreredes rettigheder
Den registrerede har ret til at få en bekræftelse fra den dataansvarlige med hensyn til, om hans eller hendes persondata behandles eller ej. Hvor dette er tilfældet, har den registrerede ret til adgang til persondata om ham eller hende og til de data, der er anført i artikel 15 GDPR.

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige korrigerer forkerte persondata eller udfylder ufuldstændige persondata (artikel 16 GDPR).

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige sletter persondata om ham eller hende uden unødig forsinkelse, forudsat at den angivne grund er anført i artikel 17 GDPR, som fx persondata der ikke længere påkrævet i forhold til de formål, som de blev indhentet til eller behandlet til på andre måder (ret til sletning).

Den registrerede har ret til at anmode om, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af betingelserne anført i art. 18 GDPR, er gældende (hvis den registrerede fx anfægter nøjagtigheden) – dette gælder en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere dens nøjagtighed.

Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af persondata om ham eller hende til enhver tid af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. Den dataansvarlige kan derefter ikke længere behandle disse persondata, medmindre den dataansvarlige har tvingende, juridiske grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder – der kan også gælde samfundsmæssige krav eller det kan dreje sig om forsvar af juridiske krav (artikel 21 GDPR).

Uden at dette berører administrative eller retslige prøvelser, har den registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, hvis den registrerede finder, at behandlingen af persondata om ham eller hende krænker GDPR (artikel 77 GDPR). Den registrerede kan indgive klagen til ethvert tilsynsorgan i det medlemsland, hvor hans eller hendes normale opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse befinder sig. I Baden-Württemberg er tilsynsmyndigheden den statslige repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed.
Adressen er Postboks 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tyskland.
Brug venligst besøgsadressen til evt. pakker: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Tyskland.

Databeskyttelsesinformation vedr. TESMA®

1 Generel information

Introduktion

Vi, CHG-MERIDIAN AG, kontrollerer denne onlinetjeneste. Som udbyder af en onlinetjeneste skal vi fortælle dig om arten, omfanget og formålet med indsamlingen og brugen af persondata i en præcis, transparent, forståelig og let tilgængelig form og på et klart og enkelt sprog fra begyndelsen af dit besøg på vores onlinetjeneste. Du skal have adgang til indholdet af denne information til hver en tid. Derfor er vi forpligtet til at underrette dig om de typer af persondata, der indhentes eller bruges. Persondata er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.Vi prioriterer det højt at sikre, at dine data er sikre og at overholde bestemmelserne i lovgivningen om databeskyttelse. Indsamling, behandling og brug af persondata er underlagt bestemmelserne i de aktuelle, gældende europæiske og nationale love.Vi bruger nedenstående fortrolighedspolitik til at vise dig, hvordan vi håndterer dine persondata, og hvordan du kan kontakte os:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Tyskland

Mail: info@chg-meridian.com
Website: www.chg-meridian.com
Telefon: +49 751 503-0
Telefax: +49 751 503-66

Formand for bestyrelsen: Jürgen Mossakowski
Formand for direktionen: Dr Mathias Wagner
Direktion: Frank Kottmann, Joachim Schulz, Oliver Schorer

Registerdomstol: Ulm HRB 551857

Skattekontor: Weingarten
ID-nummer: DE 146349520

Værneting: Ravensburg
Gældende lovgivning: Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning (BRD)

Databeskyttelsesansvarlig
Har du spørgsmål, kan du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse som følger: Benjamin Hummer, mail: datenschutz@chg-meridian.com

 

Terminologi

For at lette læsbarheden skeler vores databeskyttelsespolitik ikke mellem kønnene. De anvendte udtryk gælder, af hensyn til ligebehandlingen, for begge køn.

Artikel 4 i EU's databeskyttelsesregulativ (GDPR) specificerer betydningen af den brugte terminologi, såsom 'persondata' eller 'behandling' af data.

Brugernes persondata, der behandles inden for rammerne af denne onlinetjeneste omfatter ordredata (fx kundenavne og -adresser), kontraktdata (fx anvendte tjenester, navne på administratorer, betalingsoplysninger), brugsdata (fx besøgte websider i vores onlinetjeneste, interesse i vores produkter) og indholdsrelaterede data (fx data indtastet i en kontaktformular).

Her anvendes termen 'bruger' om alle kategorier af dataregistrerede berørt af databehandlingen. Dette omfatter for eksempel vores forretningspartnere, kunder, potentielle kunder og andre besøgende på vores onlinetjeneste.

 

Retsgrundlaget for behandling

Artikel 6, stk. 1, lit. a) GDPR tjener som det juridiske grundlag for behandling, når vi har søgt tilladelse til behandling med et bestemt formål.

Hvis persondata skal behandles i udførelsen af en kontrakt, som den registrerede har part i, som ved behandling af processer, der vedrører levering af varer eller levering af en tjeneste eller andre typer leveringer, er behandlingen fx baseret på artikel 6, stk. 1, lit. b), GDPR. Det samme gælder for databehandling, der kræves for at tage skridt hen imod indgåelse af en kontrakt, fx i tilfælde af forespørgsler, der vedrører vores produkter eller tjenester.

Hvis vi er juridisk forpligtet til at behandle persondata, som fx opfyldelse af forpligtelser i henhold til skattelovgivningen, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. c), GDPR.

Hvis persondata skal behandles for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. d), GDPR. 

Endelig kan behandlingen være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f), GDPR. Behandling udføres på dette retsgrundlag, hvis den er nødvendig for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihed ikke tilsidesætter dette.

2 Generel brug af onlinetjenesterne

Behandling af persondata

Du kan besøge vores websted uden aktivt at afgive information om dig selv som individ. Vi lagrer dog automatisk adgangsdata (serverlogfiler), hver gang websiden åbnes. Disse data omfatter navnet på din internetudbyder, det anvendte operativsystem, den webside, du besøger os fra, datoen og varigheden af dit besøg eller fx navnet på den fil, du anmoder om. Vi lagrer også data af sikkerhedsmæssige grunde, fx gemmer vi IP-adressen på den brugte computer, så vi kan registrere angreb på vores sider. Disse data bruges udelukkende til at forbedre vores onlinetjeneste og gøre det ikke muligt at drage følgeslutninger om dig som person. Disse data blandes ikke med andre datakilder.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, lit. f), GDPR. Vi behandler og bruger data til følgende formål: 

 1. Når det gælder CHG-MERIDIAN AG's websider,
 2. for at forbedre vores websider og
 3. forhindre og registrere fejl/funktionsfejl og misbrug af vores websider.

Denne type databehandling udføres enten for at opfylde kontrakten vedrørende brugen af CHG-MERIDIAN AG's websider, eller fordi vi har en legitim interesse i at garantere funktionalitet og fejlfri drift af CHG-MERIDIAN AG's websider og tilpasse dem til vores brugeres krav.

Når brugerne logger på TESMA® inden for kundeområdet, behandles og lagres logfiler med en yderligere brugeridentifikator, der tildeles internt.Når brugeren er logget på TESMA®, omfatter disse logfiler følgende data: Brugeridentifikator, browserversion, det anvendte operativsystem samt dato og varighed af besøget.

Vi behandler data inden for denne ramme for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder og for at levere vores tjeneste. Retsgrundlaget for databehandling inden for denne ramme er artikel 6, stk. 1, lit. b), GDPR. Derudover er vi kontraktmæssigt forpligtet i henhold til instruktioner i en behandleraftale og har passende tekniske og organisatoriske forholdsregler på plads for at beskytte den registreredes rettigheder.

 

Mailkontakt

Hvis du sender os forespørgsler eller information via mail, opbevarer vi dine data (mailadresse, indhold af din mail, emnelinje i din mail og dato/tid), inkl. de kontaktoplysninger, du har afgivet i den (fx signatur, fornavn, efternavn, telefonnummer, adresse), med det formål at håndtere din forespørgsel og evt. opfølgende spørgsmål. Vi vil ikke videregive disse oplysninger uden dit samtykke. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af disse data er artikel 6, stk. 1, lit. a), GDPR.

Vi vil bede vores brugere huske, at mails kan læses eller ændres, ubemærket og uden tilladelse, under overførslen. CHG-MERIDIAN AG bruger software til at filtrere uønskede mails væk (spamfilter). Spamfilteret betyder, at systemet kan sende mails til spammappen, hvis bestemte karakteristika med urette identificerer dem som spam. Det kan medføre, at de muligvis ikke når os.

De data, du afgiver, forbliver hos os, indtil du anmoder om, at de slettes, du trækker dit samtykke til lagring tilbage, eller formålet med at gemme disse data bortfalder (når fx din forespørgsel er færdigbehandlet). Obligatorisk lovgivning om især opbevaringsperioder bliver ikke berørt af dette. 

3 Brug af TESMA®

Cookiebaserede tjenester

Vi bruger cookies på vores websider for at gøre besøg til en mere positiv oplevelse og for at gøre det muligt at bruge bestemte funktioner. Cookies er små tekstfiler, der lagres på den enhed, du bruger. De er en standardinternetteknologi til lagring og adgang til logindetaljer og anden brugerinformation for alle brugere af CHG-MERIDIAN AG's websider. De giver os også mulighed for at gemme brugerindstillinger, så vores websider vises i et format, der er skræddersyet til din enhed.

Brugen af cookies tjener vores legitime interesse i at gøre dit besøg på vores webside så godt som muligt og at gøre det unødvendigt for dig at indtaste oplysninger flere gange eller justere indstillingerne gentagne gange. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. f), GDPR.

Nogle af de cookies, vi bruger, slettes umiddelbart efter browsersessionen, eller med andre ord, efter at du har lukket din browser (de såkaldte 'session cookies'). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os eller vores samarbejdspartnere at genkende din browser ved dit næste besøg (de såkaldte 'vedvarende cookies').

Du kan justere browserens indstillinger, så du bliver informeret, når der placeres cookies, og kan tage en individuel beslutning om, hvorvidt du vil acceptere dem, acceptere dem under visse vilkår eller generelt udelukke dem. Derudover kan cookies slettes bagefter for at fjerne data, som webside har gemt på din computer. Hvis du fjerner cookies, kan det begrænse funktionaliteten på CHG-MERIDIAN AG’s websider.

Deaktivere eller fjerne cookies (Opt-Out)

Alle browsere giver mulighed for at begrænse eller helt slette cookies. Yderligere information findes på de følgende websider:

 

Vores services

Registrering på webside og login

Du kan registrere dig på vores webside. Registrering har til formål at tilbyde dig indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes registrerede brugere på grund af arten af den aktuelle tjeneste. For at tilbyde det har vi brug for følgende data: Fornavn, efternavn og mailadresse. Disse data er nødvendige til registrering og videre frem for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

Login på vores webside med loginoplysninger fører også til, at den IP-adresse, der leveres af den registreredes internetudbyder (ISP), datoen og tidspunktet for login, bliver gemt. Disse data gemmes, fordi det er den eneste måde, vi kan forhindre misbrug af vores tjenester, og fordi disse data om nødvendigt kaste lys over forbrydelser, der er begået. Til det formål skal disse data gemmes til vores egen beskyttelse. Principielt videregives disse data ikke til tredjepart, medmindre vi lovmæssigt er forpligtet til det, eller en videregivelse skal anvendes i forbindelse med retshåndhævelse.

Retsgrundlaget for dette er udførelsen af en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. b), GDPR.

Kontaktformularer/forespørgsler

På vores website kan du sende os en forespørgsel via en kontaktformular. Her opbevares dine data fra kontaktformularen (indhold og emnelinje i din forespørgsel samt dato), inklusive de kontaktoplysninger, du afgiver (fornavn, efternavn, firma, telefonnummer og mail) af os for at kunne håndtere undersøgelsen og evt. opfølgende spørgsmål. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af disse data er artikel 6, stk. 1, lit. a), GDPR.

 De data, du afgiver via kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om, at de slettes, du trækker dit samtykke til lagring tilbage, eller formålet med at gemme disse data bortfalder (når fx din forespørgsel er færdigbehandlet). Obligatorisk lovgivning om især opbevaringsperioder bliver ikke berørt af dette. 

Indkøbsfunktion

Vores websider giver dig mulighed for at bruge indkøbsfunktioner. Til det bruge indhenter vi uddybende kontakt- og adressedata til følgende formål:

Vi behandler dine data til følgende formål:

 • For at behandle din ordre og om nødvendigt returnere din ordre
 • Derudover behandler vi dine data for at administrere din personlige konto
 • For at sende tekstbeskeder om din ordres forsendelsesstatus
 • At komme i kontakt i tilfælde af, at der er problemer med at levere dine varer

Vi er muligvis nødt til at videregive disse data til tredjepart som behandlere, forsendelsestjenester, banker, skattekontoret osv. for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af disse data er artikel 6, stk. 1, lit. a), GDPR. Disse data bliver opbevaret i hele brugsperioden. Obligatorisk lovgivning om især opbevaringsperioder i henhold til bestemmelserne i handelsret og skattelovgivning forbliver uberørt af dette.

Feedbackfunktion

Vores websider giver dig mulighed for at give feedback. Denne feedback kan blive tilgået af TESMA-fællesskabet. Din kommentar gemmes og offentliggøres med det brugernavn, der er angivet af dig, samt detaljer om, hvornår kommentaren blev afgivet. Derudover vil IP-adressen på den registrerede, som den opgives af internetudbyderen, også blive logget.

Notifikationstjeneste

Når du skriver en kommentar, kan du afkrydse en boks til vores notifikationstjeneste. Så vil du blive informeret, hvis andre skriver en kommentar til dit opslag. Du kan til enhver tid slå notifikationer fra ved at klikke på linket i mailen.

4 Datasikkerhed

CHG MERIDIAN AG har implementeret passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre et sikkerhedsniveau, der er afstemt risikoen. Analysen inkluderer en vurdering af risikoen for, at den registreredes rettigheder kompromitteres, omkostningerne ved implementering og arten, omfanget, konteksten og formålet med databehandlingen.

Forholdsreglerne omfatter:

 1. Kryptering af persondata, hvis det er nødvendigt og passende.
 2. Sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af behandlingssystemer og -tjenester samt deres pålidelighed i tilfælde af funktionsfejl. 
 3. Garanti for tilgængeligheden af og adgangen til persondata i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse og rettidig gendannelse. 
 4. Etablering af en procedure til regelmæssig gennemgang og vurdering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske forholdsregler for at garantere databehandlingssikkerheden.

5 Dataoverførsel

Modtagere af persondata

CHG-MERIDIAN AG giver kun adgang til persondata, når det er absolut nødvendigt. Denne adgang er begrænset til de persondata, der kræves til det aktuelle formål.

Autorisationen til adgang til persondata er altid forbundet med et formål, og det betyder, at der ikke gives universel adgangsgodkendelse til persondata. Tjenesteudbydere modtager kun persondata i overensstemmelse med formålet i deres kontraktforhold med virksomheden.

 

International dataoverførsel

Internationale dataoverførsler er overførsler af persondata uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ('EØS'). CHG-MERIDIAN AG's internationale fodaftryk medfører overførsel af persondata til og fra andre koncernselskaber eller tredjepart, som kan være placeret uden for EØS. Når persondata overføres til lande med andre databeskyttelsesstandarder, vil CHG-MERIDIAN AG sikre, at der træffes passende forholdsregler for at give disse persondata tilstrækkelig beskyttelse for dermed at sikre, at dataoverførsler udføres i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. CHG-MERIDIAN AG har implementeret dataoverførselsaftaler på basis af EU's standardkontraktbetingelser for at dække internationale dataoverførsler. Vores databeskyttelsesansvarlige kan udlevere en kopi af disse aftaler efter anmodning. 

6 Opbevaringstid

CHG-MERIDIAN AG behandler ikke dine persondata længere end tilladt ifølge gældende databeskyttelseslovgivning og -bestemmelser. Dette område er underlagt de gældende lokale opbevaringskrav.

7 Notat vedr. mindreårige

Denne onlinetjeneste er ikke passende for mindreårige under 16 år. Individer under 16 år må ikke overføre persondata til CHG-MERIDIAN AG uden tilladelse fra forældre eller værge.

8 Dine rettigheder

Inden for rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder: 

 • Retten til adgang, korrektion og sletning af persondata 
 • Retten til begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod behandlingen
 • Retten til dataportabilitet, hvor dette er relevant 
 • Retten til at trække dit samtykke til behandling tilbage og
 • Ret til at indgive en klage hos en overordnet myndighed.

9 Afsluttende bestemmelser

Eksterne links

Vores websider indeholder links til sider, der tilbydes af andre udbydere. Vi angiver hermed, at vi ikke har nogen indflydelse på indholdet af de linkede sider og deres udbyders overholdelse af bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen.

 

Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vores databeskyttelsespolitik kan ændres og udvides med mellemrum. CHG-MERIDIAN AG kan kun tilpasse denne politik for at tage højde for lokale og generelle lovbestemmelser. Hvis denne politik er i konflikt med specifik, lokal lovgivning, er det de lokale love, der gælder.