SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
Earth Overshoot Day 2020

En besked til vores næringsliv

Vores samfund har overforbruget naturens tilgange gennem
årtier. Hvorvidt Corona-epidemien kommer til at overbevise os om at tilpasse vores forbrug mere ansvarligt og gå væk fra det lineære system, afhænger til stor grad af udbuddet af omkostningseffektive alternativer.

Hvis man sammenligner det globale forbrug af biologiske resurser med jordens mulighed for at forny dem, står det hurtig klart, at vi mennesker lever langt over vores tilgange. Ifølge eksperterne fra Global Footprint Network vil mennesker have brug for 1,6 planeter, for at leve bæredygtigt. Denne ubalance opmærksomgøres af Earth Overshoot Day som markerer den dag på året, hvor menneskers efterspørgsel på fornybare resurser overstiger jordens mulighed for at reproducere.

År 2019 var jordens ”budget” allerede opbrugt i midten af året. År 2020  beregnede man datoen til den 22 August, altså tre uger senere end i 2019. Årsagen er at det globale udslip af CO2 er faldet med 14,5% sammenlignet med tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes de enorme begrænsninger som er indført, som følge af COVID-19-pandemien.

 

Et vendepunkt for vores samfund og virksomheder
Til trods for pandemiens påvirkning på miljøet formentlig kun vil være til stede under en kortere tidsperiode, vækker den økonomisk lamslåelse som pandemien har medført mange spørgsmål blandt virksomheder.  Man begynder at se nærmere på behovet for flyrejser og fysiske møder, samtidig med at langsomme forsyningsled og flaskehalse i produktionen har gjort debatten om fremtiden for vores lineære indkøbskultur mere intens end nogensinde.

En stigning i bæredygtige forretningsmodeller

Den som leder efter et bæredygtigt alternativ vil opdage at der allerede findes vel gennemførte modeller på markedet, eksempelvis dem som tilbydes af CHG-MERIDIAN. Hos CHG har vi efterlevet princippet om den cirkulære økonomi i mere end 40 år ved at fokusere på genbrug af produkter og IT udstyr -  og forlænge deres livscyklus.

"Håndteringen af hele livscyklussen fra start til slut har altid været kærnen i vores forretningsmodel. Vi understøtter vores kunder fra indkøb af  udstyr, under deres brugsperiode og hele vejen til i klargøring og videresalg", siger Matthias Steybe, Group Sustainability Officer hos CHG-MERIDIAN.
Den tekniske sektor kendetegnes af meget korte livscyklusser, men også her findes bæredygtige og økonomisk attraktive modeller tilgængelig.

"Vores kunder kan ikke kun opnå lavere omkostninger ved intelligent IT indkøb, men kan samtidig agere på en mere resurseeffektivt og bæredygtig måde.’’

Princippet om den cirkulære økonomi
CHG-MERIDIANs egne teknikcenter i Tyskland og Norge er et godt eksempel på, hvordan professionel livscyklushåndtering sker i praksis.

Hvert år gennemgår næsten 500 000 IT enheder, så som smartphones, laptops, PCer og Printers både en kosmetisk og teknisk istandsættelse, hvor der sikres,  at al data slettes på en sikker måde, inden udstyret bliver solgt videre på eftermarkedet.

Tal for End-of-Life tjenester i 2019:

95 %

af alt udstyr returneret til CHG-Meridian fik endnu et liv

697000

enheder blev sat i stand og solgt videre

266000

enheder gennemgik certificeret sletning af data

At købe er ikke vejen frem
Det er ikke længere ejerskab af udstyr som har en værdi, men adgang til at bruge det. Derfor tilbyder CHG-MERIDIAN skræddersyede løsninger for håndtering af teknologisk udstyr.

Leasing hjælper virksomheder med hurtigt at implementere nye løsninger og på en effektiv måde indføre en bæredygtig og omkostningseffektiv måde for brug af teknisk udstyr.

Krisen giver mulighed for forandring
"
Hvis udstyret kan bruges en cyklus mere, i stedet for at destrueres efter brug, mindsker vi behovet for nyt udstyr. Det har store fordele for vores miljø, siden produktionen af en ny smartphone eller computer kræver store mængder råvarer", siger Matthias Steybe.

 

Eksperterne er enige om, at uden COVID-19-pandemien vil Earth Overshoot day have indtruffet tidligere i år. Den forbedrede resultat for i år bør ikke tages for givet, men ses som en opfordring til at gøre mere i fremtiden for at beskytte vores begrænsede tilgange ved at etablere nye former for forretning.

"Vores kunder kan ikke kun spare omkostninger ved intelligent IT indkøb, de kan også agere mere resurseeffektivt og bæredygtigt.’’

Matthias Steybe, Group Sustainability Officer, ansvarlig for bæredygtighed hos
CHG-MERIDIAN-koncernen siden Juli 2020.