SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
CIRKULÆR ØKONOMI

BÆREDYGTIGHED SOM KONKRET ERFARING OG KONCEPT

I fremtiden vil forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi spille en nøglerolle i at sørge for bæredygtig anvendelse af klodens begrænsede ressourcer. CHG-MERIDIAN-koncernen er til stede i 27 lande og har administreret teknologiinvesteringer i over 40 år. Principperne i cirkulær økonomi har været kernen i denne forretningsmodel gennem alle årene. CHG-MERIDIAN-eksperterne Virginie Versavel fra Belgien, Jan-Thore Johnsen fra Norge og Klaus Form fra Tyskland forklarer, hvordan kunder og miljø drager fordel af principperne.

Bevidstheden om behovet for at drive forretning på en måde, der er bæredygtig og beskytter ressourcerne, varierer verden over. Hvordan er holdningen i dit land?

Versavel: Behovet for at beskytte klimaet er nu øverst på dagsordenen i Belgien og Luxembourg, især inden for erhvervslivet. Flere og flere kunder efterspørger data på deres IT-udstyrs miljømæssige aftryk og ønsker certificerede rapporter om bortskaffelse af deres enheder og de råmaterialer, de indeholder. En af grundene til denne tendens er, at et stigende antal virksomheder offentliggør ikke-finansiel information om bæredygtighed og virksomheders sociale ansvar – og de vælger leverandører efter, hvor grønne leverandørerne er. Politikere har en stærk indflydelse på miljøbevidstheden, for eksempel ved at give bæredygtighedskriterier en betydelig vægtning på 30 procent i offentlige udbud.

Form: I Tyskland er der voksende fokus på dette emne. Begrebet 'grøn IT' kom frem for mange år siden på grund af den hastige fremgang for teknologi verden over. Efterspørgslen efter grønne, energieffektive løsninger i hele værdikæden er steget støt siden da.

Johnsen: Norge har været igennem en markant udvikling. Olien i Nordsøen har skabt vores velfærd, men vi er alligevel gået forrest, når det gælder klimabeskyttelse. Vi er meget stolte af det faktum, at 95 procent af vores elektricitet kommer fra vand-, sol- eller vindkraft, at vi ikke har nogen kulfyrede kraftværker, og at næsten halvdelen af alle køretøjer, der blev solgt i første kvartal af 2020, var elektriske. Politikere har en stærk indflydelse på miljøbevidstheden, for eksempel ved at give bæredygtighedskriterier en betydelig vægtning på 30 procent i offentlige udbud.

Virginie Versavel, Account Manager Industrial Solutions

OM GREEN MOUNTAIN

Green Mountain har hjemme i Norge og er specialiseret i bæredygtige datacentre, der kombinerer CO2-neutralitet med de højeste sikkerhedsstandarder. Datacentrene drives ved hjælp af vandkraft og afkøles det meste af året af det barske, norske vejr og fjordenes iskolde vand. De højtydende servere bruges af internationale virksomheder til fx at gennemføre komplekse og energikrævende udviklingsprojekter for køretøjer.

Hvad kan CHG-MERIDIAN gøre for at sikre, at virksomhederne gør deres processer mere bæredygtige?

Johnsen: Vores første opgave er at skabe opmærksomhed. Når det gælder bæredygtighed, er det vigtigt for virksomhederne at forstå, at 95 procent af det IT-udstyr, de vil erstatte, stadig repræsenterer en værdi for andre. Vi støtter dette ved at arbejde med hele teknologiens livscyklus i stedet for kun at tilbyde fx produktfinansiering. Det begynder med udrulningen og driftsfasen, og det slutter med returnering af udstyr og den efterfølgende, professionelle renovering til brugtmarkedet. Vores partnerskab med Green Mountain i Norge, som vi indgik sidste år, er i den henseende et flagskibsprojekt. Green Mountain driver CO2-neutrale datacentre og har i de senere år oplevet en stigende efterspørgsel efter sikre og bæredygtige tjenester ved afslutningen af produkters livscyklus. Som eksperter på området støtter vi Green Mountain i dette.

Form: Vores teknologicentre i GrossGerau i Tyskland og Skien i Norge er en vigtig del af hele vores værdikæde, fordi vi her renoverer de IT-aktiver, der skal videre til brugtmarkedet. Centrene er i sig selv designet med fokus på bæredygtighed og bruger såvel vedvarende energi som miljøvenlig emballage.

Virksomheder beskyldes ofte for såkaldt 'greenwashing'. Er det dokumenteret, at CHG-MERIDIANs forretningsmodel opfylder kravene i den cirkulære økonomi?

Versavel: Principperne i cirkulær økonomi er solidt integreret i vores virksomhedsfilosofi og er blevet verificeret fra uafhængig side. For eksempel er den cykliske anvendelse af IT-hardware i vores leasingmodel blevet vurderet af VITO, en førende europæisk forskningsorganisation inden for cleantech og bæredygtig udvikling. VITO har over 20 års erfaring med vurdering af miljøpåvirkninger.

Videresalg indebærer klare miljømæssige fordele, men der er en risiko for virksomheder, når det gælder deres data. Hvordan eliminerer du denne risiko?

Form: GDPR har lagt et endnu større ansvar over på virksomhederne med hensyn til at sikre deres data. CHG-MERIDIAN har en betydelig procesekspertise på dette område For os omfatter serviceadministration at tilbyde vores kunder en løsning med høj datasikkerhed på ethvert tidspunkt i teknologiens livscyklus, for eksempel hvis en enhed er defekt. Når leasingperioden udløber, sikrer vores ISO-certificerede eraSURE®-proces, at der ikke er data på enheden, før den sendes videre til sin næste livscyklus.

Jan-Thore Johnsen, Senior Technical Sales

MERE OM FEBELFIN

Febelfin (Fédération Belge du Secteur Financier) er den officielle sammenslutning i den belgiske finanssektor, og den har hovedkvarter i Bruxelles. Dens taskforce for cirkulær økonomi blev oprettet i 2018 med det formål at fremme principperne for cirkulær økonomi ud fra et finansielt synspunkt. Foruden det belgiske leasingforbund og andre eksperter på området er CHG-MERIDIAN et aktivt medlem af denne taskforce, som for nyligt har offentliggjort sit charter for cirkulær økonomi. Det understøtter alle aktører på markedet og i erhvervslivet med implementering af ressourceeffektive processer og muliggør omstrukturering af deres lineære forretningsmodeller til mere bæredygtige forretningsmodeller.

Hvad gør din virksomhed for at beskytte miljøet – ud over at pleje kunderelationerne?

Versavel: Medio 2017 blev Circular Flanders-initiativet lanceret i Belgien med over 100 deltagende virksomheder, der gik sammen om at finansiere grønne aftaler på forskellige niveauer, herunder CHG-MERIDIAN. Siden dengang er jeg også blevet medlem af førnævnte taskforce for cirkulær økonomi under Febelfin-sammenslutningen i den belgiske finanssektor. Vi har færdiggjort et charter for cirkulær økonomi, som beskriver, hvordan belgiske virksomheder kan drage fordel af og bidrage til cirkulær økonomi gennem leasing. Vi har flere konkrete eksempler, der viser fordelene.

Johnsen: CHG-MERIDIAN i Norge arbejder tæt sammen med det norske digitaliseringsagentur digdir, som udvikler bæredygtige retningslinjer for bæredygtigt indkøb baseret på cirkulær økonomi. Jeg er med i en ekspertgruppe, der undersøger, hvordan bæredygtige kriterier kan integreres i offentlige udbud. Som et resultat af dette arbejde udvikler vi nu i fællesskab nye retningslinjer inden for dette område. En del af det omfatter spørgsmålet om, hvorvidt man skal lease eller købe. Svaret er enkelt: Det giver såvel finansielt som miljømæssigt mere mening at lease udstyr, der taber i værdi.

Form: Principperne i cirkulær økonomi er solidt rodfæstet i vores forretningsmodel, og vores teknologicentre i Tyskland og Norge er blevet et integreret element i værdikæden for bæredygtige IT-løsninger. Vi opnår meget høje renoveringsgrader på 95 procent på vores centre, og sidste år gjorde det os i stand til at give mere end 697.000 aktiver en ny livscyklus. Vi ønsker at forfine det, vi laver, ud over tjenester ved afslutningen af udstyrets livscyklus, og blive endnu bedre. Derfor har vi gjort en bevidst indsats for at sætte bæredygtighed på vores dagsorden i 2020 og de kommende år.

Klaus Form, Head of Group Service Delivery

HVAD ER DIGDIR?

Norge har sat sig som mål at skabe en effektiv, digital offentlig administration for sine borgere. Regeringen mener, at en høj prioritering af digitaliseringspolitikken er en vigtig faktor i landets økonomiske styrke. Det norske digitaliseringsagentur bliver regeringens vigtigste værktøj til at koordinere og accelerere digitaliseringen af den offentlige sektor i Norge. Agenturet hører under Ministeriet for lokal forvaltning og regionaludvikling, og det vil få en fremtrædende rolle, når det gælder regler og leverancer. Dets vigtigste målgrupper vil være centrale og lokale myndigheder, den frivillige sektor og virksomheder.

Vores eksperter

Virginie Versavel,
Account Manager Industrial Solutions:

I sit arbejde med kunder og kundeemner i Belgien og Luxembourg og med leverandører globalt har Versavel observeret en voksende interesse – og behov for støtte – i bæredygtighedsspørgsmål. Hun har deltaget i topmøder og møder på nationalt og europæisk plan i mange år og holdt præsentationer om emnerne bæredygtighed og cirkulær økonomi. I 2017 styrede hun evalueringen af CHG-MERIDIANs forretningsmodel, der blev udført af forskningsorganisationen VITO. Hun har været medlem af Febelfins belgiske taskforce vedrørende cirkulær økonomi siden 2018.

Jan-Thore Johnsen,
Senior Technical Sales:

Da Johnsen tiltrådte hos CHG-MERIDIAN i 2017, tog han initiativ til en dialog med det norske digitale agentur digdir, og siden 2018 har han været en del af en ekspertgruppe, der rådgiver om udvikling af udvælgelseskriterier for bæredygtige offentlige indkøb. For flere år siden udviklede han et kundeorienteret rapporteringssystem for bæredygtighed, der nu bruges af teknologicentret i Skien, Norge.

Klaus Form,
Head of Group Service Delivery:

Klaus Form er blandt andet ansvarlig for driftsmæssige processer vedr. afslutning af livscyklusser i virksomhedens to teknologicentre og for salg af renoveret udstyr på det globale IT-brugtmarked. Han og hans medarbejdere fører principperne om cirkulær økonomi ud i virkeligheden hver dag.

Læs mere

Se de øvrige løsninger og tjenester, vi kan levere.
close up of a person holding a tablet
Bæredygtig virksomhed

Cirkulær økonomi gør bæredygtighed kommercielt levedygtigt

Køb, brug og smid væk – dagens forbrugeradfærd ødsler store mængder ressourcer væk og skader miljøet. Dette gælder især for IT-udstyr, hvor enheder udskiftes, selv om de fungerer fint, men måske bare ikke er så avancerede længere.

Læs mere  
TEKNOLOGI-CENTER

EKSPERTISE OG TRANSPARENS PÅ TVÆRS AF ALLE OMRÅDER

Med mere end 20 års erfaring i vores teknologicenter er vi din ideelle partner til aktivindsamling, sletning af data, renovering og videresalg.

Læs mere