Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: DENMARK
Kulstofneutral leasing

Kulstofneutral med carbonZER0

Bæredygtighed er blevet en faktor, der gør en forskel på markedet. Takket være carbonZER0 kan du nu sikre, at dine finansierede IT-enheders produktions-, transport-, brugs- og end-of-life-fase er kulstofneutral.

Virksomheders computere, smartphones og servere genererer tonsvis af drivhusgasser, og størstedelen af denne CO₂-udledning opstår i forbindelse med produktionen.
Derfor har CHG-MERIDIAN i mere end 40 år tilbudt end-of-life-tjenester baseret på professionel istandsættelse og bæredygtigt genbrug af brugte IT-udstyr i tråd med principperne for cirkulær økonomi.

Med carbonZERO tager vi det næste skridt. For første gang kan vores kunder nu udligne den CO₂, som deres leasede IT-udstyr genererer i produktions-, transport- og brugsfasen samt i forskellige end-of-life-scenarier.

Klimaneutral finansiering af IT-udstyr med carbonZER0

Ud over tiltag til at undgå og minimere CO₂-udledning er udligning et vigtigt redskab, som gør virksomheder i stand til at opnå en mere bæredygtig drift og yde et positivt bidrag til at modvirke klimaforandringer. Takket være vores nye finansieringsopgradering, carbonZER0, kan vores kunder nu betale for en fuldstændig CO₂-udligning for deres IT-udstyr. Denne finansieringsløsning er tilgængelig internationalt, og den genererede indtjening er øremærket til finansiering af certificerede projekter, der arbejder for at bekæmpe klimaforandringer. Den månedlige leasingafgift stiger marginalt.
For eksempel koster det kun nogle få øre at gøre produktionen af en smartphone klimaneutral.

FEM GRUNDE TIL AT VÆLGE carbonZER0

Læs mere i vores e-bog

Download e-bog 

                    

Beregning af CO2-udledning

Det kræver hverken tid eller energi for kunderne at gøre brug af carbonZER0-opgraderingen. Vi leverer en komplet pakke, som bl.a. inkluderer godkendte emissionscertifikater og certificeret beregning af CO₂-emissioner i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protocol. Beregningen tager højde for produktion, transport og el-forbrug i brugsfasen samt IT-udstyrs end-of-life-scenarier. Vi tager også højde for forskelle mellem enhedstyper og producenter ved at tilføje en procentuel opskrivning

Udligning af CO2-udledning

Når beregningen er foretaget, udlignes de genererede drivhusgasser.
Det kan gøres på flere forskellige måder – enten ved køb af certifikater på frivillige kvotemarkeder eller ved investeringer direkte i projekter til modvirkning af klimaforandringer. Det er vigtigt, at man regelmæssigt vælger og auditerer disse.

Gennem carbonZER0 støtter CHG-MERIDIAN internationalt anerkendte og certificerede projekter til modvirkning af klimaforandringer.
Alle disse projekter sikrer en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling i de respektive lande i overensstemmelse med FN's 17 verdensmål. Kunden modtager et certifikat som bevis på den CO₂-udledning, der er blevet sparet. Det garanterer, at besparelser kun anvendes til at udligne CO₂-udligning én gang. De tilhørende certifikater tages efterfølgende ud af brug i de officielle registre.

 

 

 

Løbende støtte til projekter, som modvirker klimaforandringer

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

De kunder, der har valgt carbonZERO-opgraderingen, støtter i dag generering af solenergi i det nordlige Namibia – et projekt, som også inkluderer lægehjælp i lokalområdet og udbygning af de lokale skoler. I Sydsulawesi finansierer pengene fra vores kunders kulstofudligning et vindmølleprojekt i Jeneponto og i det sydlige Sri Lanka et vandkraftværk, som skal levere kulstofneutral energi til øen. Eftersom skove er nogle af Jordens vigtigste kulstofdræn, støtter carbonZERO også bevarelsen af et skovareal på 100.000 hektar i Madre de Dios-regionen i Peru. Dette projekt giver i selv en gennemsnitlig årlig besparelse på 660.000 tons CO₂. De projekter til modvirkning af klimaforandringer, som vi støtter, opfylder de internationale standarder. For at kunne dokumentere at alle kriterier er opfyldt, bliver projekterne kontrolleret og certificeret i henhold til Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS) og Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). Dette sikrer – og bekræfter løbende – at projekterne gør en forskel i bekæmpelsen af klimaforandringer.

Oliver Schorer, medlem af bestyrelsen CHG-MERIDIAN

"Vores kunder kan simpelthen tilføje tjenesten til deres eksisterende ordre uden yderligere besvær. Vi tager os af alt for dem, herunder modregning til certificerede klimaprojekter"

Modvirkning af klimaforandringer er et must

Vores kunder og investorer har længe efterspurgt bæredygtige løsninger, og det, som før i tiden måske kun var en eftertanke, for eksempel klimaneutral virksomhedsdrift eller grøn IT, er i dag ofte altafgørende for en virksomheds succes. Miljøbeskyttelse er blevet en virksomhedsmæssig forpligtelse og bæredygtige indkøb  en moralsk forpligtelse. Bæredygtighed og bekæmpelse og klimaforandringer er blevet et must for virksomheder ud fra et miljømæssigt, socialt og kommercielt perspektiv. Med carbonZERO kan vores kunder ikke bare forbedre deres image takket være kulstofneutral it-finansiering, men også yde et positivt og transparent bidrag til deres miljøaftryk.

IDG Lukas DK
Cirkulære IT-løsninger

Stadig flere virksomheder øger deres indsats for at finde bæredygtige tilgange til drift og forretningsudvikling, ligesom klimavenlige aktiviteter er blevet en afgørende differentierende faktor. Særligt i takt med, at kun bæredygtige forretningsmodeller med rimelighed kan forventes at få succes på lang sigt. Koblingen mellem ​​innovative løsninger og bæredygtige er vigtige elementer på vejen mod et bæredygtigt samfund med større fokus på en cirkulær økonomi – og for CHG-MERIDIAN er det mere end blot tomme ord...

Læs mere 

Har du et spørgsmål?

Leder du efter svar eller rådgivning? Kontakt os!

CarbonZERO

Vores kontaktoplysninger

Din besked

Opdag mere

Yderligere interessante oplysninger om emnet bæredygtighed og CHG-MERIDIAN
Earth Overshoot Day 2020

En besked til vores næringsliv

Vores samfund har overforbruget naturens tilgange gennem
årtier. Hvorvidt Corona-epidemien kommer til at overbevise os om at tilpasse vores forbrug mere ansvarligt og gå væk fra det
lineære system, afhænger til stor grad af udbuddet af
omkostningseffektive alternativer.