Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: DENMARK
EN
DA
Mobilarbejde hos CHG-MERIDIAN

Fjernarbejde på den enkle måde: Den teknologiske faktor

Den digitale arbejdsplads er et integreret element i enhver digitaliseringsstrategi, og her er CHG-MERIDIAN ingen undtagelse. For at implementere den digitale arbejdsplads med succes og optimere den på lang sigt, mener vi, at fjernarbejde afhænger af tre faktorer: teknologien, platformen og sidst, men ikke mindst, medarbejderens digitale indstilling. I denne artikel kan du læse mere om den teknologiske faktor.

Evnen til at arbejde eksternt fra hvor som helst har altid været vigtig, ikke mindst i lyset af stigende digitalisering og internationalisering. Og i de senere måneder er det selvsagt blevet endnu mere relevant. Men det forhold, at for få ansatte har adgang til mobile enheder, er en betydelig hindring. Ifølge de seneste tal fra D21 Digital Index får mindre end halvdelen af alle ansatte, der bruger IT på arbejdspladsen, en bærbar PC af deres arbejdsgiver, og kun 22 procent får en smartphone. Billedet er det samme verden over. Så hvis de fleste medarbejdere pludselig er tvunget til at arbejde hjemmefra, er det ikke altid let at implementere.

Den digitale arbejdsplads er en fuldstændig integreret del af CHG-MERIDIANs digitaliseringsstrategi. Vi arbejder løbende på at forbedre den og gøre det lettere for vores medarbejdere at arbejde mobilt og hjemmefra. Teknologi er fundamentet, og nogle procedurer har vist deres værd og bliver nøgleelementer i vores strategi for fjernarbejde.

AT TILVEJEBRINGE DE RETTE ENHEDER

Flere og flere virksomheder indser, at teknologi er grundlaget for at øge produktiviteten hos fjern- og hjemmearbejdere. At arbejde produktivt på lang sigt kræver brug af den nyeste teknologi, inklusive opgraderinger med regelmæssige intervaller, og hver komponent og enhed skal levere tilstrækkelig performance. Vores strategi for fjern- og hjemmearbejde fokuserer på de individuelle krav til teknologi hos den enkelte medarbejder. Hver gruppe af brugere har deres egne krav: Hvis en medarbejder ofte rejser, er en enhed med meget lav vægt det rette valg. Konvertible enheder er også blevet meget populære. Andre medarbejdere arbejder måske med store datamængder og har behov for højere performance. Det grundlæggende udstyr, vi gør tilgængeligt, består altid af en smartphone og en bærbar. Medarbejderne kan vælge supplerende udstyr efter deres individuelle ønsker, og det omfatter ofte støjreducerende hovedtelefoner.

INDDRAGE MEDARBEJDERNE I VALG AF ENHEDER

Det var vigtigt for os lige fra starten at lytte til vores medarbejdere vedrørende valg af enhed, for de ved bedst, hvad deres krav er. Det bliver stadigt vigtigere at kunne vælge mellem flere enheder, navnlig for de yngre kolleger. Inddragelse giver derfor et boost i medarbejdermotivation.

Administration af enheden i hele dens livscyklus håndteres fuldautomatisk af vores interne bestillingsportal TESMA®. Her kan hver medarbejder vælge de mobile enheder, der er behov for, uden lange godkendelsesperioder og installationsprocesser. Opgraderinger kan nemt gennemføres mod et personligt tillæg og leveres straks – hvis ønsket direkte til medarbejderens hjemmeadresse.

medium close up portrait shot of a woman

"Det er vigtigt for mig at kunne arbejde eksternt og have adgang til den nyeste kommunikationsteknologi. Hos CHG-MERIDIAN har jeg størst mulig frihed, når jeg vælger, hvorfra jeg skal arbejde, og hvilke værktøjer jeg vil bruge."

Caroline Bruß
Medarbejder på CHG-MERIDIANs Weingarten-kontor.

AT GØRE ENHEDER TILGÆNGELIGE TIL PRIVAT BRUG

Ifølge undersøgelser fra IDC er 62 procent af virksomhederne udfordret af, at medarbejderne tager sagerne i egen hånd og selv køber det udstyr, de har brug for, snarere end at vente længe på levering. Takket være vores meget effektive processer kan vi undgå dette særlige fænomen. Derudover er det tilladt for vores medarbejdere at bruge enhederne privat. Det giver flere fordele: Medarbejderen skal kun vænne sig til ét IT-miljø, og vi kan forhindre, at kundedata og virksomhedsdokumenter og -information bliver sendt fra personlige enheder. Det er vigtige overvejelser, når vi taler om compliance, sikkerhed og databeskyttelse.

AT SIKRE ET HØJT NIVEAU AF DATABESKYTTELSE

Truslerne mod datasikkerheden er større med mobile enheder, og derfor har vi etableret en løsning, der sikrer, at data på mobile enheder er sikre. Til hver en tid og overalt. Vi har også udviklet robuste løsninger i tilfælde af tyveri, og hvis enheden går tabt på andre måder. Ved slutningen af deres livscyklus sørger vores egen eraSURE®-procedure for, at alle data er sikre ved helt automatisk at slette storage-enhederne i bærbare computere, tablets og smartphones.

Læs mere

Se de øvrige løsninger og tjenester, vi kan levere.
man with headphones on looking at a computer screen at home
Seeing the crisis as an opportunity

How coronavirus is accelerating digitalization

The coronavirus crisis has mercilessly laid bare any shortcomings in companies’ digital transformation, as they have been confronted with the challenge of enabling mobile workplaces from one day to the next.

Læs mere  
Man working from home with a laptop with headphones on
Fjernarbejde hos CHG-MERIDIAN

Fjernarbejde på den enkle måde: Platformen – den centrale faktor

Dataplatforme giver os mulighed for at organisere og strukturere overvældende mængder digital information på en fornuftig måde, når vi arbejder eksternt. De giver os også mulighed for at arbejde i teams på tværs af grænser. Uanset hvor vi er. Den type fleksibilitet er allerede normen hos CHG-MERIDIAN, og vi lærer noget nyt hver dag. Find ud af, hvad dataplatforme handler om.

Læs mere  
Woman in a yellow jumper on a laptop with a coffee mug in hand
Remote working at CHG-MERIDIAN

Remote working made simple: The mindset factor

There is growing pressure to roll out digital workplace strategies. The technologies and processes deployed are often state-of-the-art, yet performance and employee productivity still lag behind. At this point, it becomes clear how important it is to get the employees on board with regard to a digital work culture. The following article highlights the key role that employees play in any digitalization strategy.

Læs mere